-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39007 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به آية ان الله مع الصابرين; چرا خداوند حضرت علي و امام حسن مجتبيرا در جنگ صفين و نبرد با معاويه ياري نكرد، در صورتي كه بر حق بودن آن بزرگواران، حتي براي دشمنان هم روشن بود؟

نظام آفرينش، بر اساس علت و معلول، استوار است. براي پيدايش معلول، وجود همة علتها، به ويژه علت تام، ضروري است.

پيروزي در جنگها نيز، از اين قانون خارج نيست; به عبارت ديگر، براي پيروز شدن در يك جنگ، بايد تمام علتها و شرايط لازم موجود باشد; از اين رو، در جنگ صفين، چون بيشتر ياران امام صابر نبودند، خداوند آنها را ياري نكرد; به همين علت جنگ، نتيجة مثبتي نداشت; اما با اين كه تعداد كمي مانند امام علي و امام حسنو ياران نزديك آنها، از صابران بودند، خداوند به آنان عنايت خاص داشت.

در قرآن كريم، شرطِ مهم پيروزيِ مجاهدانِ راه خدا، صبر و شكيبايي بيان شده است: ...إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوَّاْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ... ;(انفال، 65.) هرگاه بيست نفر صبور و با استقامت از شما باشد، بر دويست نفر غلبه ميكنند و اگر يك صد نفر باشند، بر هزار نفر از كافران پيروز ميگردند. امام عليدر اين باره ميفرمايد: الصبر كفيل الظفر; صبر ضامن پيروزي است.(ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، ج 6، ص 2965، دار الحديث.)

نتيجه آن كه بي صبري، غفلت، اطاعت نكردن از امام و... از سوي ياران و لشكريان امام، سبب شكست در جنگ صفين شد و اين در حالي است كه امام علي و امام مجتبيبر حق بودند و از مصداقهاي كامل صابران در راه خدا، به شمار ميآمدند و خدا هم در هر حالي با آنها بود.

قرآن كريم در اين باره ميفرمايد: آيا چنين پنداشتهايد كه تنها با ادعاي ايمان وارد بهشت خواهيد شد، در حالي كه خداوند، مجاهدان از شما و صابران را مشخص ساخته است.(آل عمران، 142.); هرگز شايسته نيست كه خداوند مؤمنان را بر آن وضعي كه هستند ترك كند، مگر اين كه پاك را از ناپاك جدا سازد... .(آل عمران، 179.) (ر.ك: منشور جاويد، آيت الله سبحاني، ج 7، ص 133 ـ 144، دار القرآن الكريم / اخلاق در قرآن، آيت الله مكارم شيرازي، ج 2، ص 450 ـ 452، مدرسة الامام علي بن ابي طالب.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.