-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3901 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا نيروي انتظامي كه خود را خدمت گزار مردم مي داند اكثراً حق مي گيرند، مخصوصاً كلانتريها ، پليس راهنمائي ورانندگي صبح زود30/6 كه همه جا خلوت است اينهمه مأموردور ميدان بيت المقدس وجاهاي ديگر هستند وساعت 10و11 كه ترافيك زيادي است، مأمورها پيدايشان نيست،اگر هم هستند دردرب مغازها ويا پياده روها هستند وچند تا سرباز وگروهبان، ولي آن افسرارشد نيستند؟اين سؤال درواقع دو پرسش است كه به ترتيب زير جواب داده مي شود :

1- اين پديدة زشت وفاسد درهمه كشورها كم وبيش هست،علت گرفتن رشوه توسط برخي از افراد نيروي انتظامي ريشه درفرهنگ غلط گذشته دربين مأمورين انتظامي دارد كه عليرغم تلاش وبرخوردهاي فراوان با عوامل متخلف، باز هم متأسفانه ريشه كن نشده است.

اين پديدة ناهنجار علتهاي متعددي دارد كه از جمله مي توان به تأمين نشدن وكافي نبودن درآمد افراد سطح پائين، يا عدم قناعت به يك زندگي متوسط، عادت كردن بعضي افراد به اين خلاف، آمادگي بعضي ازمردم براي دادن رشوه، سروكار ونياز داشتن مردم با اين عناصر, اشاره كرد. ورفع اين خلاف نياز به اقدامات چند جانبه از سوي مسؤلين ومردم دارد. كه اخيراً فرمانده جديد نيروي انتظامي با توجه به وضع معيشتي نيروي انساني خود وجذب نيروي بيشتر، تا حدودي بعضي اززمينه ها را برطرف ساخته است، به هر حال با همة اين مطالب گرفتن رشوه قابل توجيه نيست ومي توانيد موارد را ازطريق حفاظت نيروي انتظامي پيگيري كنيد.

علت حضور نيروهاي انتظامي درساعات اوليه هر روز درميادين وچهارراههاي اصلي شهر، ضمن انجام وظيفه اي كه دارند يك اثر مثبت رواني درجامعه دارد، وآن اين است كه با مشاهدة نيروهاي انتظامي و حضور فعال آنان وبرقراري نظم وامنيت درشهرها، اطمنيان خاطر وآرامش روحي خوبي براي شهروندان بوجود مي آيد. ضمناً هرانساني پس ازچند ساعت ايستادن وفعاليت درهواي گرم تابستان ويا هواي سرد زمستان براي رفع خستگي نياز به استراحت وتعويض پست ماشينهاي نيروي انتظامي مستقر هستند. استفاده از نيروهاي سرباز وظيفه نيز يقيناً به دليل كمبود نيروي انساني موجود مي باشد.

وبه هر حال ترك پست و وظيفة محوله به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و درصورت مشاهده مي توانيد به عقيدتي سياسي ياحفاظت نيروي انتظامي ومسؤلين مربوطه اطلاع داده ومورد را پيگيري فرمائيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.