-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

آبا ائمه در حد كمال علم به امور مختلف را در نزد خود دارند و آيا اين علم آنها ثابت است يا اين كه به مرور زمان افزايش مي يابد؟

علم و دانش مطلق و كامل به گونه اي كه هيچ جهلي در آن يافت نشود واز ويژگيهاي حضرت حقتعالي اين است و احدي به آن دست نمي تواند بيابد. ولي انبياء و ائمه( با توجه به مسئوليت و رسالتي كه بعهده داشته اند ازالهامات و دانشهاي ويژه خدادادي برخوردار بوده اند. البته با گستره نسبتاً وسيعي (نسبت به دانش بشري)، و از برخي روايات بدست مي آيد كه قابليت افزايش با ابزارهاي معنوي و تقرب بيشتر را نيز داشته است.

استاد مصباح در اين باره فرموده اند : بي شك اهل پيغمبر( بيش از همه مردم از علوم آن حضرت بهره مند بوده اند چنانكه درباره ايشان فرمود : لا تعلمو هم فانهم اعلم منكم ولي علوم ائمه و اهل بيت منحصر به آنچه از پيامبر اكرم( بيواسطه يا باواسطه شنيده بوده اند نبوده است بلكه ايشان از نوعي علوم غير عادي نيز بهره مند بوده اند كه به صورت الهام و تحديث به ايشان افاضه مي شده است. البته منافاتي در دريافت اين علوم از شخص پيامبر مكرم اسلام بصورت معنوي و وساطت غيبي آن جناب حتي بعد از وفاتشان با محدود بدون شنيده ها در زمان حيات آن حضرت وجود ندارد.

حضرت رضا( در ضمن حديثي درباره امامت فرمود : هنگامي كه خداي متعال كسي را بعنوان امام براي مردم ميگزيند به او سعه صدر عطا مي كند و چشمه هاي حكمت را در دلش قرار مي دهد و به وي الهام مي كند تا براي از هيچ سئوالي درنماند و درتشخيص حق سرگردان نشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از كتاب آموزش عقائد استاد مصباح يزديمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.