-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39092 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در پاسخي كه به سؤال شماره 116/5 اين حقير مبني را سنديت اتفاقات بيعت گرفتن ازحضرت علي عنوان نموده بودم، اتفاقات به نحو خوبي توضيح داده شده بود فقط بعضي مسايل كه منظور سؤال اين بنده بوده است اشاره نشده بوداز جمله مسايلي كه مطرح مي شود مبني بر طناب برگردن حضرت علي( انداختن و يا برخوردهايي كه باحضرت زهراس صورت گرفته است. آيا به استناد به همان منابع كه براي اين بنده ارسال شده است مي توان اين مسايل رانيز اثبات كرد يا خير؟برادر عزيز در آن پاسخ ضمن توضيحاتي كه ارائه گرديد برخي منابعنيز مشخص شد كه حضرتعالي جهت اطلاع بيشتر از حوادث تاريخي مي توانيدبه آن منابع مراجعه و اطلاعات وآگاهيهاي خودتان را افزايش دهيد. يقيناً شما به عنوان فردي صاحب انديشه و خرد آگاه هستيد كه در يك ارتباط مكاتبه اي نميتوان به صورت گسترده و وسيع به ارائه مباحث و تجزيه و تحليل عميق مسايل پرداخت بلكه آنچه در اين مكاتبات مي تواند راهگشا و مفيد واقع شود اين است كه مخاطب و پرسشگر در يك فضاي ذهني مناسب قرار گيرد وبا آگاهي اجمالي از مسايل وآگاهي نسبت به منابع و مأخذبه تكميل معارف و دانش و بينش خويش بيفزاييد.

قابل انكار نيست كه خاندان پيامبرص از مظلوم ترين خاندان هاي تاريخ بشريت بوده و هستند و اميرالمؤمنين حضرت علي( به عنوان مظلوم تاريخ شناخته شده است و در كتابها و منابع نيز به اين مسأله اشاره شده است.

شما با اندكي تعمق وتفكر مي توانيد اوج اين مظلوميت را دريابيد. اين كه حضرت اولين مسلمان بوده و در تمامي نبردهاي بين مسلمانان و دشمنان اسلام حضوري مقتدرانه و سرنوشت ساز داشته است و پيروزيهاي مسلمانان مديون مجاهدات آن حضرت است. آن حضرت اولين مرد مسلمان است، مجاهد خستگي ناپذيري است كه اسلام به قدرت بازوي تواناي او توسعه و گسترش يافته و بلاهاي فراواني از سر مسلمين توسط وي دفع گرديده است. او داماد پيامبر( است و پيامبر به وجود او فخر ومباهات ميكند. او كفو وهم شأن دختر رسول الله ( است و...

ولي با همه فضيلت ها و شايستگي هاي بي حد وحصر با كمال تأسف پس از رحلت حضرت رسول اكرم( درانزواي كامل سياسي قرار گرفت. ونه تنها از گردونه حكومت و اداره جامعه اسلامي خارج شد بلكه ظلم هاي فراواني براو و خانواده بسيار عزيزش، زهراي اطهر، دختر پيامبر( روا داشتند.او را به زور وادار به بيعت كردند كه البته خود حضرت اين اجبار رواكرده را فضيلت خويش مي شمارد و مظلوميت و مظلوم بودنش را از جانب خودش حسن ونيكي تلقي ميكند چرا كه تحمل ظلم وتعدي با داشتن قدرت وتوان بيكران از محاسن بزرگ است. با اين كه حضرت مي توانست با استفاده از قوه قهريه به نامردمي ها، نامهربانيها ظلم ها و تعدي ها پاسخ دهد ولي دندان روي جگر گذاشت ومصائب راتحمل كرد واين تحمل را زيبايي در نيكويي شمرد.ايشان در پاسخ معاويه مي فرمايد : وگفتي مرا چون شتري بيني مهار كرده مي راندند تا بيعت كنم به خدا كه خواستي نكوهش كني ستودي، و رسواسازي وخود را رسوا نمودي. مسلمان را چه نقصان كه مظلوم باشد ودر دين خود بي گمان به يقينش استوار و از دو دلي به كنار؟1

ملاحظه فرموديد كه اميرالمؤمنين( كشانيدن خودشان را به مسجد براي بيعت نه تنها براي خود ضعف و ناتواني و پستي نمي شمارند بلكه آنرا مورد ستايش و تكريم قرار مي دهند. چه حضرت براي مصالح عاليه اسلامي آنرا تحمل كرده است. ولي اين عمل از جهت ما زجر آور است ودل انسان را به درد مي آورد كه چگونه بلافاصله پس از رحلت پيامبر( بازوي تواناي حضرت، با تمام فضيلت هايي كه داشت اين چنين مظلوم واقع مي شود.

آنچه براي ما مهم است اين است كه فكر كنيمچرا چنين شد؟ علل وعوامل آن را بيابيم، و بكوشيم در عصر حاضر واعصار آينده، نيز گرفتار خطاهاي بزرگ و نابخشودني امت آن عصر و زمان نشويم. بايد بيانديشيم كه چگونه تنها دختر دردانه نبي خاتم پس از مرگ پدر مورد شديدترين اهانتها قرار مي گيرد وآن عفيفه صالحه و سيده زنان عالم تنها روزهاي كوتاهي پس از پدر به حيات ظاهري مادي ادامه مي دهد و به فاصله بسيار كمي پس از ارتحال پدر به آن حضرت ملحق مي شود وعلي مظلوم را با فرزندان مظلوم ومظلومه خويش در دنيايي از اندوه وغم تنها مي گذارد.

آيا همين امر كافي نيست كه بدانيم واحساس كنيم كه زهراي بزرگ و والا غم هااندوه هاي فراواني كشيده است و ظلم ها و تعدي هاي زيادي متحمل شده است و در عنفوان جواني فرزندان كوچك خويش را بدرود مي گويد. مصيبت آنچنان سنگين است كه پيكر زهراي مرضيه را در نيمه هاي شب به خاك مي سپارند.آيا اين توصيه حضرت زهرا شگفت انگيز نيست؟ كوثر خلقت با همه بزرگي وعظمت روحي تاب تحمل آن ستم ها را نمي يابد وبه سوي عرش پرواز مي كند و در جوار پدر عزيزش مي آرامد و به انتظار مي نشيند تا از جور بيكران وسنگين اصحابش به او شكايت برد از خداي قادر متعال درخواست مي كنيم به ما توفيق دهد ضمن آشنايي با اهل بيت عصمت وطهارت، به سيره و شيوه آنان تاسي جوييم. انشاءا...

جهت اطلاع بيشتر ر ك : نهج البلاغه،ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي،نامه 28

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.