-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39106 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا خلافت بعضي كشورها دردوران دولت حجتارواحنافداه به وسيلة اصحاب ايشان اداره مي شود؟اگر چنين است پس چرا درحكمت190 نهج البلاغه ترجمة دشتي مي فرمايد : شگفتا!آيا معيار خلافت، صحابي پيامبربودن است؟ صحابي پيامبر بودن وخويشاوندي ملاك نيست؟درباره روش حكومت امام زمانعج واينكه امامعج براي اداره دنيا از چه نيروهايي استفاده مي كنند روايات فراواني از معصومين ع وارد شده است.

ابتدا اينكه، ازآنجا كه امام عج براي برافراشتن پرچم اسلام وحاكميت قرآن درتمام دنيا ظهور خواهند كرد پس روش حكومتي ايشان براساس قرآن وسيره پيامبرص وامامان ع خواهد بود.

امام صادقع مي فرمايند : امام زمانعج درحكومت خويش به سيره وروش پيامبر عمل مي نمايند وبررفتار او رفتار ميكنند.1 وخود پيامبر اكرمص مي فرمايند : مهديعج روش مرا دنبال مي كند وهرگز از روش من بيرون نمي رود2 وامام عصرعج براي ادارة جهان استانداران ووزيراني مي گمارند كه جز به مصالح اسلام ورضايت خدا به چيزينمي انديشند. چنانكه درروايات تركيب دولت مهديعج را ازپيامبران، جانشينان آنان، تقوي پيشگان وصالحان روزگار وامتهاي پيشين واز سران وبزرگان پيامبرص بيان مي كند كه نام برخي از آنها نيز درروايت آمده است.

چند روايت :

1. رسول خدا مي فرمايند : امام مهديعج دقيقاَ فرمان خدا را اجرا مي كند با كسي حساب خوشاوندي ندارد وسنگي روي سنگ نگذارد3

2. امام عليع درنهج البلاغه مي فرمايند : كسي برشما حكومت خواهد كرد كه غيرازخاندان حكومت هاست، او مسؤولان وكارگزاران رابه جرم كردارزشتشان كيفر خواهد كرد. آنگاه است كه مهديعج به شما نشان خواهد داد كه روش عادلانه كدام است...4

و دربرخي روايات نام تعدادي ازوزيران و استانداران حضرت را بيان كرده اند.

ازآن جمله درروايتي آمده است : حضرت عيسيع، اصحاب كهف، يوشع وصي موسيع، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسي، ابودجانه انصاري، مالك اشتر نخعي.5

پس همانطور كه ازروايات فهميده مي شود، اصحاب امام عصرعج كه مسؤوليت زمامداري امور را به دست مي گيرند افراد باتقوا و مؤمن حقيقي هستند وهر كس اين خصوصيات برجسته را داشته باشد جزء اصحاب امام زمانعج است.6

اما سؤال دوم شما درمورد حكمت 190نهج البلاغه، كه حضرت عليع مي فرمايند واعجباه! اتكون الخلافة بالصحابة ولاتكون بالصحابةوالقرابة (شگفتا! آيا خلافت به صحابي بودن باشد ولي به صحابي بودن وخويشاوندي نباشد.)

اول اينكه : حضرت عليع مي خواهد بفرمايد خلافت وجانشيني رسول خداص فقط وتنها براساس اينكه ايشان صحابه پيامبر ويا خويشاوند ايشان است نيست، بلكه خلافت پيامبرص امري الهي است كه ازجانب خدا تعيين مي شود وبه وسيله پيامبرص به مردم ابلاغ مي گردد وگرنه خيلي ازافراد صحابه وخويشاوندپيامبر بودند وهر كدام مي توانستند ادعاي خلافت كنند.

ودوم اينكه : فرمايش حضرت عليع درمورد عمر خليفه دوم است كه چون ابوبكربه عمر گفت : دست دراز كن كه با تو بيعت كنم عمر به او گفت : تودرهمه جا ودرهمه سختيها مصاحب پيامبرصبوده اي بنابراين تودست دراز كن ولذا سخن عليع متوجه عمر است كه اگر ابوبكر بخاطر مصاحبت با پيامبرص استحقاق خلافت را دارد، چرا اين را به كسي كه علاوه بر مصاحبت با پيامبرص جزء خويشاوندان آن حضرت است نسپردي؟

وسوم اينكه : براي تأييد سخن سيد رضي (گردآورنده نهج البلاغه) بعد از حكمت فوق شعري را ازحضرت عليع نقل مي كند كه ترجمه آن اين است : اگر با شورا كارآنان را دردست گرفته اي چه شورايي كه رأي دهندگان آنجا نبودند واگر از خويشاوندان برمدعيان حجت آوردي، ديگري غير ازتو، به پيامبرصنزديك وسزاوارتربود كه اين شعر مولي ع هم متوجه ابوبكر وعمر است كه دليل به خلافت رسيدن خود را مصاحبت با پيامبرص دانستند وحضرت عليع مي فرمايند : كس ديگري (يعني خود مولي)غير ازلحاظ مصاحبت با پيامبرص، از همه به او نزديك تر وخويشاوند او مي باشد، بنابراين براي خلافت ازهمه سزاوارتر است.7

پس همانطور كه دوست عزيز ملاحظه كرديد بين سؤال اول ودوم شما رابطه اي نيست زيرا سؤال اول درمورد كارگزاران حكومت مهديعج مي باشد كه از افراد لايق ومؤمن هستند وتا كسي به درجه بالاي ايمان واخلاص نرسد نمي تواند جزء اصحاب وياران وكارگزار حكومت مهدويع شود. واما سؤال دوم شما كه در مورد خطبة 190دررابطه با غصب خلافت بعد ازپيامبرص مي باشد، كه دليل آن را مصاحبت با پيامبرص دانستند.

(1) بحار،ج52،باب28،ح78

(2) منتخب الاثر في امرامام الثاني عشر،ص491،باب3،حديث2

(3) تاريخ عصر غيبت،ص258،به نقل از ملاحم لفتن في ظهور الغائب المنتظر، ازابن طلاووس،ص108

(4) نهج البلاغه،ترجمه دشتي،خطبه 138

(5) چشم اندازي از حكومت مهدي، نجم الدين طبرسي،ص190

(6) گفتمان مهدويت،ج1،ص152 ـ153،خورشيدمغرب، محمد رضاحكيمي،ص241،درساحل انديشه، اكبر اسدعليزاده،ص227،وبحارالانوار، ج13،ترجمه علي دواني

شرح نهج البلاغه ابن ابي اعديد،ج7،ترجمه مهدي دامغاني،ص407

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.