-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39107 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1- آيا اصول دين دراسلام امامت وعدل رانيز شامل مي شود براي كساني كه اين دو را جزء اصول دين نمي دانند چه دلايلي بياوريم؟

2- حد ومرز سرمايه داري دراسلام را مشخص كنيد؟ آيا احاديثي درمورد تشويق سرمايه داري دراسلام يا احترام به سرمايه داران داريم؟1) اصطلاح اصول دين با اصول اعتقادات داراي معاني مختلفي است ويا ميتوان معاني گوناگوني برايآن درنظر گرفت كه اگر طالب اين معاني هستيد مي توانيد به اين آدرس رجوع بفرمائيد.1

مثلاً گاهي مراد از اصول دين، اعتقاداتي است كه دربين همه اديان آسماني مشترك است كه طبق اين اصطلاح، اصول دين شامل سه اصل توحيد، نبوت ومعاد خواهد بود.

وگاهي مراد از اصول دين، تنها اعتقادات 5گانه مذهب تشيع است يعني(توحيد،نبوت،معاد،عدل،امامت) كه از سه اصل اول به عنوان اصول دين و از دواصل آخر به عنوان اصول مذهب تعبير مي كنند.

البته ناگفته نماند كه چون اساسي ترين عقايد درهمة اديان آسماني،توحيد ونبوت ومعاد مي باشد، مي توان عقائد ديگري را كه يا از تحليل آنها بدست آمده ويا ازتوابع آنها مي باشد، طبق اصطلاح خاصي(كه يكي ازهمان اصطلاحات اصول دين است)جزء عقايد اصلي به حساب آورد، مثلاً مي توان اعتقاد به اصل نبوت را جزء اصول همةاديان، واعتقاد به نبوت پيامبر خاتم ص را اصل ديگري شمرد. همانطور كه بعضي از دانشمندان شيعه عدل را كه يكي از عقايد فرعي توحيداست اصل مستقلي شمرده اند وامامت راكه از توابع نبوت است اصل ديگري شمرده اند.

پس بايد بدانيم آن كسي كه عدل وامامت را جزء اصول دين نمي داند، طبق كدام اصطلاح است تاجواب او را بدهيم .2

2)پرسشگر عزيز، درمورد سؤال دوم شماعرض مي كنيم كه اگر منظور از سرمايه داري جمع مال وثروت به عنوان هدف نهائي وبه عنوان سلطه جوئي واستثمار وانحصارگرائي باشد، به هرصورتي كه باشد با ماهيت اسلام سازگاري ندارد، واسلام به شدت انسانها را ازآن نهي مي كند. زيرا باعث فساد جامعه وظلم به انسانها مي گردد، وحقوق افراد اجتمـاع توسـط يـكعده سرمايه دارغارت مي شود، همانطور كه الان درنظام ليبرال، سرمايه داري غرب شاهد چنين غارتهاي بزرگ وظلمهاي ناروا هستيم. واما منظور از سرمايه داري واهداف اقتصادي، رسيدن به استقلال، خودكفائي، اقتدار، رشدو توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي وتحكيم ارزشهاي معنوي واخلاقي درجامعه باشد،اين بسيار مطلوب بوده واسلام نه تنها ازآن نهي نمي كند بلكه به آن عنايت وتوجه هم داشته است كه به يك آيه ويك روايت دراين زمينه اشاره مينماييم :

الف ـ آيه اي كه بيانگر استقلال وعدم وابستگي اقتصادي است ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا3

(هرگزخدا راهي براي كافران عليه مؤمنان قرار نمي دهد)

ب ـ روايتي كه بيانگر توسعه اقتصادي است : امام باقرع مي فرمايد : من طلب الرزق من الدنيا استعفافاً عن الناس وتوسيعاً علي أهله وتعطفاً علي جاره لقي الله عزوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر 4

(كسي كه دنيا را براي بي نيازي خود ازمردم وگشايش برخانواده اش وابراز محبت به همسايه اش طلب كند،خداوند عزوجل را درروز قيامت ملاقات مي كند درحالي كه چهرة او همچون قرص كامل ماه نوراني است.)5

(1) آموزش عقايد،ج1،محسن غرويان،محمد رضاغلامي،سيدمحمد ميرباقري،ص17به بعد

(2) آموزش عقايد،ج1،محسن غرويان،محمد رضاغلامي،سيدمحمد ميرباقري،ص17به بعدوآموزش عقايد،ج1،آيتا...مصباح يزدي(حفظه ا...)،ص31به بعد

(3) سوره نساء/141

(4) فروغ كافي،ج5،ص78

(5) كلام جديد،عبدالحسين خسروپناه،چاپ دوم،ص236به بعد،فصلنامه انتقادي،فلسفي فرهنگي،كتاب نقدج11،چاپ دوم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.