-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39111 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

1- امام جعفر صادقع:كسيكه واجباتش را انجام دهد، حرام نكند دربهشت و درمقام ما از نزد ما جايي دارد. صحت آن؟

2- تمام وكمال دين آموختن و عمل بدان است. حضرت اميرع، صحت آن؟

3- اينكه، پس از مرگ مطلبيبفهميم كه به كارمان نيايد پس چه سودي دارد؟

نتيجه : هر آنچه كه انسان بايد بداند، بايد دراين دنيا مطلع شود.(سزاوار دانستن است)1)دراينكه آيا اين چنين حديثي از نزد معصومين وارد شده است يا نه، بايد بگوييم نمي دانيم،به اين معني كه انتساب اين جمله معصومع براي ما روشن نيست. اما اين سؤال كه آيا انجام واجبات وترك محرمات تضمين كننده سعادت اخروي انسان مي باشد يا خير؟ خود سؤال خوب و بجائي است كه درجواب بايد گفت : همانطور كه دراين دنيا مدارج كمال محدود دريك مرتبه نمي شود وافراد مختلف درسطوح مختلفي از كمالات قرار گرفته اند( مثلاً انبياء الهي دربالاترين سطح كه تازه بين انبياء هم درجاتي است وبعد ازآنها افراد با قرب و بعدهاي متفاوت) درآخرت هم اين سعادت اخروي شامل مراحل و مراتب مختلف مي باشد وتنها محدود در يك مرحله نيست، به اين معني كه بعضي فقط به جهنم نمي روند، بعضي وارد مراتب پايين بهشت مي شوند بعضي وارد مراتب بالاي بهشت(نظير بهشت رضاي الهي يا بهشت لقاي الهي) مي شوند وبعضي حتي از اين ها هم گذشته به مراتبي مي رسند كه درعقلها نگنجيده وقابل وصف نيست.

اما درهر حال بايد اين نكته را اذعان داشت كه همانطور كه براي رفتن زير تيغ جراحي رعايت حداقل اصول بهداشتي اجتناب ناپذير است. براي نجات ازآتش اخروي هم يك حداقلي بايد مشخص شده باشد كه تا آن حداقل تحقق نيابد نميتوان انتظار داشت كه بيماري هاي گناه به سراغ انسان نيايد وجان و روح او را مريض و آلوده نكند.

(خلاصه اينكه گناهان شبيه به بيماريهاي بسيار مهلكي هستند كه براحتي مي توانند ابعاد مختلف وجود يك انسان را مورد حمله قرار دهند پس شناخت اين بيماري هاي مهلك و دوري ازآنها كه ازاصول اوليه بهداشت هم مهمتر است، چرا مطمئن هستيم كه مطمئناً ما درمسير زندگي مورد آزمايش واقع خواهيم شد اما چه بسا كه هرگز نظيرآنچه راجع به فرعون گفتهاند دچار بيماري جسماني نشويم) با اين حساب نتيجه اين مي شود كه مرز به سقوط در درة هلاكت و ماندن درجاده سعادت و سلامت همان رعايت واجب و حرام است ونيز بايد متذكر شد كه خود انجام واجبات و محرمات كار ساده وراحتي نيست چرا كه اگر به كتابهاي اخلاقي نظير چهل حديث امام خميني و... مراجعه شود انجام واجبات و محرمات محدود به همين اعمال ظاهري وقشري و خالي از نغز نمي باشد مثلاً دربحث ريا دركتاب مذكور مراتب ريا توضيح داده شده و گفته شده كه به ميزاني كه شخص از مراحل پاييني ريا خلاص مي گردد با مراحل بالاتر ازآن برخورد ودرگيري خواهد داشت وترك همين يك حرام الهي چه لطائف و ظرائفي لازم دارد ويا اقامة صلاة كه دركتاب آداب معنوي نماز حضرت امام توضيح آن آمده است و...

2 )باز هم مثل سؤال قبل شما بايد عرض كنيم انتساب اين جمله به معصوم را نه مي توانيم رد كنيم نه تأئيد. اما اينكه آيا اين جمله درست است يا خير بايد گفت اگر درنظر داشته باشيم كه دين اسلام متكفل تمام جنبه ها وابعاد انساني است ودريك مرحله، محدود نيست ونيز به آموختن هم معناي دگم وخشك وبسته اي ندهيم

(چرا كه برگ درختان سبز درنظر هوشيارهر ورقش دفتري است معرفت كردگار)

وعمل را هم پايبندي والتزام واقعي به آن حقيقت كشف شده معني كنيم دراين صورت به نظر نمي رسد كه اگر بگوئيمرسيدن انسان به تكامل (كه دين متكفل آن است) به آموختن وعمل به اين آموخته هاست مشكلي و محزوري پيش آيد.

3)واقعيت همينطور كه خود شما اشاره كرده ايد اينست كه براي همة انسانها دراين دنيا آنچه لازمة هدايت واختيار كردن راه سعادت مي باشد قطعاً فراهم مي شود واينطور نيست كه انسان درتشخيص خود، محتاج به چيزي باشد اما خداوند آنرا از او دريغ كند وبعد درآن دنيا بخواهد او را با اين هدايت ناقص مؤاخذه كند كه چرا راه غلط را انتخاب كردي و...

ونيز بايد گفت اين اسباب هدايت و نشان دادن راه حق از باطل با اينكه راه را براي شخص واضح و آشكار مي كند اما درعين حال هرگز او را به مرحله اجبار نمي رساند چرا كه درانتخاب اجباري هيچ كمال و رشدي براي خود شخص متصور نيست. از اين جا جواب اين سؤال كه چرا با اين كه ما ادعا مي كنيم راه براي همة افراد درهمين دنيا آشكار مي شود بازهم برخي به سمت باطل كشيده مي شوند؟ بدست مي آيد، كه جواب آن مختار بودن انسان تا لحظة مرگ مي باشد واما راجع به سؤال شما درمورد حقايقي كه بعد از مرگ به انسان چهره مي نمايد بايد گفت اين حقايق درواقع باطن اعمال خود شخص دراين دنياست كه اگر درهمين دنيا به او نشان داده شود او به مرحله اجبار مي رسد وهرگز ايمان به غيب وتبعيت از حكم عقل وغلبة برهواي نفس و مبارزه با خودخواهي و...قابل تحقق نخواهند بود. وهمانطور كه قبلاً هم گفته شد، براي او تأكيد مي شود با همة اين اوصاف دراين دنيا از طريق احكام قطعي عقلي (نظير حكم قطعي عقل به وجود خداوند وحكم قطعي عقلي به لزوم ارسال رسل توسط خداوند وحكم قطعي عقلي به عصمت انبياء و...) براي هر انسان عاقل وكاملي حجت تمام مي شود حال اين خود اوست كه مي تواند مسير خوب را انتخاب كند يا مسير بد را.

درخاتمه بايد اين حقيقت را هم متذكر شد همانطور كه يك بچه اي از دوران دبستان مشغول تحصيل است نمي تواند رنج نرفتن به دانشگاه و ازدست دادن اين كمال را به خوبي كسي كه ديپلم گرفته والآن بعلت نخواندن درس در دورههاي قبل؛ پشت كنكور مانده درك كند ما هم تا به مراحل آمادگي وتكاملي بعد از مرگ نرسيم اين احوالات را اساساً نمي توانيم درك كنيم نه اينكه الآن مي توانيم با همين شرايط فعلي درك كنيم اما خداوند متعال آنرا دريغ ميكند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.