-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39113 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

امام جعفر صادقع 19پسر و18 دختر داشته اند؟ چگونه مي شود؟عمل آنها صحيح است مطلبي ارائه شده است؟حضرت عليع مي فرمايد : ارزش انسان به داشتن زن وفرزندان زيادنيست، بلكه به علم فراوان است.در تاريخ پيشوايان عزيز شيعه تعداد فرزندان حضرت صادقع 10 نفر قيد شده است، ولي درمورد حضرت امام موسي الكاظمع بنا به نقل قول بعضي اقوال ايشان تعداد 33 يا 37 يا 38 و...فرزند داشته اند.

دراسلام هيچگاه، تعداد فرزندان زياد ارزش شمرده نشده است و هيچكدام از مورخان ضمن ذكر فضائل و مناقب اهل بيت تعداد فرزندان و يا زنان آنان را ارزش ذكر نكرده اند، تعداد فرزندان زياد به خودي خود نه ارزش است و نه ضد ارزش، ليكن با توجه به شرايط هر فرد و ميزان دلبستگي او به دنيا و فرزندان و زنان و...وعرف وشرايط اجتماعي افراد اين امور ارزش يا ضد ارزش تلقي مي شود.

ازدواج هاي معصومين انگيزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و ...داشته ومتناسب با شرايط روز بوده است. امامان معصومعهرگز به قصد لذت دنيوي ازدواج نكرده اند واين امور از ساحت قدسي آنان دور بوده است. تعلق به مال وزنان وفرزندان ولو به اندازه كم هم قبيح و ضد ارزش است وامامان معصومع هرگز چنين نبوده اند بلكه هستي خويش و فرزندان و اموال خود را جهت نجات وسعادتمندي جامعه اسلامي فدا نموده اند.

حضرت امام كاظم ع از خود، فرزندان بزرگوار واهل علم وفضيلت برجاي نهاده اند، باقر شريف درتحليلي از زندگاني امام كاظم ع جلد2 آورده است: امام موسي كاظم ع فرزندان پاكو نسلي پاكيزه از خود بجا گذاشتند به طوري كه تمام فرزندان آن بزرگوار درآن زمان از نظر تقوا ، درستي، راستي، پرهيزكاري و دوري ازگناهان و بيهوده كاريهاي زندگي از بهترين

فرزندان اسلام و مردم مسلمان بودند. با ديانت كامل رشدكردند، زيرا امام ع آنها را درجهت صحيح و شايسته اي هدايت كرده بود ودر وروح آنها بزرگ منشي وايمان به خدا درراه عقيده و فعاليت درراه خدمت به حق ريشه دوانده بود، ابن صباغ دربارة آنها مي گويد : براستي كه هر كدام از اولاد ابوالحسن موسي ع از برتري و فضيلت محسوسي برخوردار بودند، شيخ طبرسي مي گويد : محققاً هر يك از اولاد ابوالحسن موسيع داراي فضيلت و منقبت مشهوري بودند.

البته آنان فضيلت و شرف وبزرگي را از پدران خود به ارث برده و دراخلاق و رفتارشان نمونه هاي برجسته اي از فضيلت و كمال بودند. برخي ازآنها به خاطر خوشبختي و نجات مسلمين از ظلم و استبداد عباسيان اعلام مخالفت كرده و علناً قيام كردند، ص436، درهمان كتاب تعدادي از فرزندان حضرت كاظمع ذكر شده است كه در راه آزادي و نجات مسلمين از بند استبداد وظلم عباسيان قيام كرده و به شهادت رسيده اند.

چگونه مي توان تصور دنيا گرايي نسبت به حضرت كاظمع داشت درحالي كه هنگام ذكر نام آن حضرت بهياد زندانهاي طولاني او به خاطر مبارزه با ستمگران وظالمان مي افتيم. خوبست بدانيد هارون كنيزجوان زيبايي را به وسيلة يكي ازخواصش به زنداني كه حضرت درآن زنداني بود فرستاد تا به خيال خود او را بفريبد. امام به فرستاده هارون گفت : اين شما هستيد كه به اين قبيل هديه ها دل خوشيد، مرا نيازي به اين وامثال اين نيست. فرستاده هارون به همراه آن كنيز دوباره به نزد هارون رفت ولي هارون با خشم دوباره او را به نزد حضرت فرستاد واز دور شخصاً نظاره گر بود تا رفتار امام را ببيند.عرفان معنويت امام چنان درآن كنيز اثر گذاشت كه ديدندكنيز درحال سجده براي خداستمي گويد :قدوس قدوس ومشغول ذكر خدا است. پس كنيز را ازنزد امامع بردند.

در مواردي از امام راجع به مجاز بودن استفاده يك بنده پاك از مواهب زندگي سؤال مي كردند و امام درپاسخ به آيه 33 اعراف اشاره مي كردند كه ترجمه آن چنين است : اي پيامبر چه كسي زينت هاي خدا را كه براي بندگان خود آفريده حرام كرده استواز صرف رزق حلال و پاكيزه منع نموده است؟ بگو اين نعمتها دردنيا براي اهل ايمان است وخالص اينها، يعني لذت كامل بدون الم و نيكوتر از اينها درآخرت برآنان باد

ايشان عشق به دنيا و وآرزو بستن به آن را نفي فرموده و مي فرمودند كه دنيا چون خود ما فاني است و آن چه را فنا پذيرد دلبستگي را نشايد. به هنگامي كه سررسيدها واجلها خود را عيان كنند واميدها و دلبستگي ها از رسوائي سردرآوردندكو ظهرت الا جال افتضحت الآمال (درمكتب اسوه صلابت، دكتر علي قاني،237)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.