-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39114 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ارزشها را معين سازيد ووظايف را مشخص كنيد؟ ا زحيث ظاهري فرقي بين تعهد حضرت امام رضاع و رهبر و بنيانگزار اين انقلاب نبايد باشد؟به يك عبارت كلي مي توان گفت هر آنچه عقل وشرع به آن حكم كنند ارزش است وهر آنچه را منع كنند ضد ارزش. ازنظر شرع وعقل ارزش حقيقي در درجه اول اسلام وعمل به دستورات جامع آن است كه خداي سبحان فرمود : ان الدين عند الله الاسلام.

زندگي فردي وسياسي واجتماعي وفرهنگي ما بايد بر پايه اسلام وتبعيت ازآن باشد. ازآنجا كه اسلام هديه اي آسماني از طرف خداوند براي ما است بهترين ايدئولوژي وشيوه رفتاري است براي رسيدن به هدف انساني و ما بايد سراسر زندگيمان را با عمل به آن، رنگ وبوي الهي بدهيم واين مسأله براي ما مهمترين و اولين ارزش مي باشد و وقتي دراسلام نظر مي كنيم مي يابيم كه محور اين دين مقدس ولايت است كه امام صادق ع در روايتي فرمودند : بني الاسلام علي خمس، علي الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه ولم يناد بشيء كما نودي با لولايه واين ولايت در روزغدير خم تعريف گشت وبه آيه تبليغ محكم و تثبيت گشت كه فرمود : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته... وفرمود : اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا و از روز غدير خم خط سبز ولايت امتداد يافت تا به دورة غيبت امام عصر ارواح من سواه فداه واز طرف ايشان تفويض گشت به ولي فقيه درهر زمان و دراين زمان ما به شخص مقام معظم رهبري روحي له الفداء ورسالت من وشما دوست عزيز حفظ اين ارزش است كه در واقع حفظ اين ارزش حافظ تمام ارزشهاست ووظيفة ما نيز همين است كه تمام رفتار،گفتار وعملكرد خويش را بر محور ولايت فقيه تنظيم كنيم وبا

محوريت ايشان در رفع نواقص جامعه بكوشيم.

درتعريف دين بايد گفت : دين در لغت به معناي اطاعت وجزاء مي باشد و دراصطلاح به معناي اعتقاد به آفريننده اي براي جهان وانسان ونيز دستورات علمي متناسب با اين عقايد اطلاق مي شود به عبارتي ديگر مجموعة جهان بيني وايدئولوژي را دين ميگويند. اين دو (جهان بيني وايدئولوژي) را بطه اي غير قابل تفكيك ازهم دارند. بدون علم نمي شود عمل كرد و بدون عمل به علم عالي تر نمي رسيم. در سفري كه به سوي سرچشمه حيات و خداوندمتعال داريم به هردونيازمنديم، البته آنچه درمورد تظاهر به دين كه مشكل بعضي ازمسلمانان مي باشد فرموديد كاملاً صحيح است. تظاهر به يك كار به معناي انجام آن كار نيست وتا حقيقت يك امر در وجود انسان محقق نگردد انسان عامل به آن كار محسوب نمي شود. مثلاً انسان تشنه با تظاهر به نوشيدن آب هرگز سيراب نمي شود و فرد نابينا هر چند تظاهر به ديدن كند اما درواقع چيزي نمي بيند. دين نيزچنين است، تظاهر به سوختن بر گرد شمع فروزان الهي هرگز پروانه را به عمق شعله هاي شمع نميكشاند بايد حتماً بسوزد وسوزش عشق شمع را به تمام وجود بچشد. بيان مولاي متقيان كه دين مجسم است و شريعت ناطق ناظر بر همين امر است.

سؤال دوم شما كه دربارة ولايتعهدي امام رضاع و مقام معظم رهبري پرسيديد بايد گفت : كه بين اين دو از جهاتي فرق است واز جهتي فرقينيست. از آن نظر كه وجود مقدس ولي فقيه وعلي زمان در امتداد خط ولايت معصومين ع است و رشته بندگي بندگان در زمان غيبت خورشيد عالم امكان به اين عزيز سپرده شده است. بين ايشان ومعصومين فرقي نيست ،حب ايشان حب معصوم است وبغض ايشان بغض امام معصوم است. اطاعت اوامر حضرتش عين تبعيت از امام معصوم و خلاف كلامش عمل كردن مانند تمرد از فرمان ائمه عليهم السلام است.

اما از جهاتي هم متفاوت است. ولايتعهدي حضرت علي بن موسي الرضاع يك امر ظاهري وسياسي بود وحقيقت امامت ايشان در گرو امضاي مأمون نبود بلكه در عرش الهي به قلم آفرينندةهستي تثبيت شده بود. اين ولايتعهدي ظاهري وسياسي با مسئوليت رهبري جامعه كه به دست با كفايت مقام عظماي ولايت وفقاهت حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي سپرده شده فرق مي كند. مقام ولي فقيه صرفاً يك مقام ظاهري وسياسي نيست بلكه تفويض امر ولايت است در دورة غيبت از طرف امام عصر ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء پس يك مقام حقيقي است نه ظاهري و درتمام امور است نه فقط بعد سياسي. خداوند ما وشما را به اين بوي پيراهن يوسف سرمست كن وتا بارگاه ملكوتي يوسف گم گشته زهراسلام ا...عليها رهنمون شود. ان شاء ا...تعالي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.