-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39115 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر براي شما مقدور است خطبه هاي حضرت زهرا( را برايم ارسال نماييد.

مي آوريم.

حضرت زهرا ( خطاب چنين مي فرمايند :

يا معشر الفتيه و اعضاء المله و انصار الاسلام ما هذه الغميزه في حقي... يعني اي گروه جوانان، اي بازوان ملت و اي ياران اسلام! اين تغافل وسستي درباره دادخواهي من چيست؟! مگر پدرم رسول خدا نفرمود كه بايد حرمت هر كس در مورد فرزندانش حفظ شود؟ چرا بدين سرعت تغيير رويه داده ايد و به هواي نفس خويش شتاب كرديد؟در حاليكه شما را طاقت و توان برآنچه كه من در راه آن مي كشم هست و مي توانيد بدانچه كه من در طلب حق خواستارم دستيار باشيد... آيا عذرتان اين است كه مي گوييد محمد ( به سراي جاوداني شتافت؟ البته اين مصيبتي است بزرگ و فاجعه اي است گسترده كه شكاف آن فراخ است و جهان در غيبت او تاريك شد و ستارگان در اين فاجعه بي فروغ گشتند، آرزوها پايمال شد، كوهها از جاي خود فرو ريخت، حريم پيامبر( را حشمت نماند. به خداوند متعال سوگند اين بزرگترين پيشامد ناگوار و عظيم ترين مصيبت بود كه نظيري براي آن نمي توان يافت ولي كتاب خدا قرآن كريم پيش از اين به شما گوشزد كرد همان قرآني كه شامگاهان و بامدادان تلاوت مي كنيد...خداوند

قرآن كريم در حق محمد( فرمود : محمد ( پيامبري است مانند پيامبران پيشين كه مرگ به سراغشان رفته است، آيا اگر بميرد و يا كشته شوداز دين بر مي تابيد و مرتد ميشويد. 1

هر كه طريق ارتداد پيش گيرد هيچ زياني به خدا نمي رساند، بلكه خويشتن را به دوزخ مي كشاند. خداوند سپاسگزاران را پاداش در خير عنايت مي فرمايد.

... تا شما گام بر نمي داشتيد ما از جاي خود تكان نمي خورديم هر چه را كه امر مي كرديم اطاعت مي نموديد تا آن كه آسياي اسلام به حركت افتاد پستان روزگار به شير آمد؛ نعره هاي شرك آميز خاضع شد؛ ديگ خام طماعان از جوش افتاد؛ آتش بت پرستان خاموش گشت،دعوت هرج و مرج آرام گرفت، نظام دين كاملاً رديف شد.

پس چرا بعد از آن ايمان حيرت زده شديد و چگونه بعد از اعلان همكاري خود را نهفته كرديد و بعد از آن پيش قدمي چگونه عقب نشستيد و بعد از ايمان شرك آورديد... هشيار باشيد من مي بينم دل به آسايش نهاده ايد و تن آسا شده ايد آن كس را كه سزاوار به قبض و بسط امور است از زمامداري دورش كرده ايد با راحت باش خلوت كرده ايد و از تنگناي معيشت به فراخناي دولت رسيده ايد ... پس اگر شما و همه ساكنان زمين كافر شويد،خداوند هيچ نيازي به شما و آنها ندارد...هان گفتم آنچه گفتم و دانستم كه شما ما را ياري نخواهيد كرد و به مكر و فريبي كه دلهايتان را فرا گرفته است آگاه بودم ولي آنچه گفتم لبريزي از بار دل و جوش و خروش و اندوه و جوشش چشمه لجنزار دل آشفته بود و به عنوان درد دل و اتمام حجت بود كه گفته شد.21. آل عمران/44

2. سيري كوتاه در زندگي حضرت فاطمه زهرا( ، محمد تقي سجادي

فهرست كتابهايي كه خطبه حضرت زهرا(در آنها به صورت كامل آورده شده است :

1. نصوص مختاره من تراث اهل بيت ( ، حميد المحمدي

2. شرح خطبه هاي حضرت زهرا( ، ج2،سيد عزالدين حسيني زنجاني

3. سيري كوتاه در زندگي فاطمه زهرا( ،محمد تقي سجادي

4. نهج الحياه فرهنگ سخنان فاطمه، مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنان(

اسرارفدك،محمد باقر انصاري و سيد حسين رجايي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.