-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39116 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در رابطه با مقدار سكوت كه مورد تاييد و تاكيد ائمه اطهار است توضيح دهيد ؟

يكي از ويژگيهاي بزرگ و برجسته انسان در ميان ساير قواي جسمي او زبان و قدرت بر بيان و اظهار نيازهاي مادي و معنوي است . بي شك اين بر جستگي يكي از نعمتهاي عظيم و بزرگي است كه خداوند به انسان بخشيده است .

زبان در عين كوچك بودن جرم و اندازه به لحاظ بازدهي و عمل در ابعاد اطاعت و عصيان گسترده و پر دامنه است . زيرا زبان است كه به خدا و انبياء الهي و كليه امور خير شهادت مي دهد و همين زبان است كه به خدا كفر مي ورزد و باعث ترويج منكرات و مفاسدي از قبيل غيبت ، دروغ ، تهمت و .... مي شود .

امام علي (ع) در باب شر آفريني زبان مي فرمايند : اي بسا حرف و گفته بيجا و حساب نشده موجب سلب نعمتي مي گردد (1) و باز ايشان مي فرمايند : فتنهو آشوب آفريني گفتار بي حساب از جراحت وارده در اثر شمشير شديدتر است (2)

و اما فوايد سكوت و سخن

امام سجاد (ع) مي فرمايد : براي هر يك از سكوت و سخن آفاتي است پس هرگاه اين دو از آفات و مفاسد سالم ماندند ، سخن گفتن از سكوت بهتر است . گفته شد يابن رسول الله اين مطلب چطور مي شود ؟ امام فرمودند براي اينكه خداي عز و جل اوصياء و پيامبرانش را به سكوت و خاموشي مبعوث نكرده بلكه آنها را براي سخن گفتن برانگيخته است . نه با سكوت كسي استحقاق بهشت پيدا مي كند و نه با سكوت كسي استحقاق ورود به دژ ولايت الله را پيدا ميكند و نه با سكوت از آتش دوزخ كسي مصون مي ماند بلكه تمام اين مراتب با كلام و گفتار بدست مي آيد .(3)

پس معلوم شد پيامبران آمده اند تا گفتار انسانها را از خبائث و فواحش و قول زور و آفات پاك سازند و گفتار طيب و طاهر بياموزند.

و نيز گفتار در حيات بشر نقش اساسي دارد و اين نقش هنگامي محقق مي شود كه از آفاتي همچون غيبت و دروغ و ديگرآلودگي ها مصون بماند .

و اما مسئله سكوت : سكوتي كه در بيان بزرگان دين بدان سفارش شده است بمعناي صحنه را خالي كردن و دوري از اجتماع و فرار از مسئوليتهاي بزرگ اجتماعي و ترك امر به معروف و نهي از منكر و عدم بيان حقايق الهي نيست بلكه زمينه ساز تفكر و ايده هاي بزرگ و سازنده است يعني سكوتي كه در گفتار ائمه هدي مورد مدح و ستايش قرار گرفته سكوتي است كه انديشه زا و توام با تعقل، تفكر و تامل است . مولا علي (ع) مي فرمايند : الصمت روضه الفكر 4 يعني سكوت دوستان فكر و انديشه است . و امام رضا (ع) مي فرمايند : از نشانه ها و علائم فقاهت و انديشمندي يكي حلم و بردباري است و ديگر علم و دانايي و سوم سكوت حكيمانه مي باشد زيرا سكوت دري از درهاي حكمت و خرد مندي است همانا سكوت

و در حديث ديگر امام رضا (ع) ارزش سكوت را بيان مي كند كه چه نيكو و پسنديده است سكوت و خاموشي كه از روي ناتواني بر سخن نباشد . و براي هرزه گوي پرسخن لغزشها و پرتگاههايي است . (6)

و نيز امام رضا از اجداد طاهرينش نقل مي كند : نجات مومن در حفظ و نگهداري زبانش مي باشد . (7)

حال آثار سكوت :

1-رشد فكر : كه امام رضا (ع) مي فرمايد : سكوت زياد بجا و حكيمانه باعث زيادي و رشد فكر و روشنايي دل است .(8)

2- سلامت رواني : علي (ع9 مي فرمايد : سكوت كن تا سالم بماني (9) و مي فرمايد سكوت سلامتي و آرامش مي آورد (10) و علت اينكه سكوت باعث آرامش مي شود اين است كه بوسيله آن آفات زبان دفع مي شود .اما كدام سكوت ارزش ندارد: 1- سكوت بدون تفكر كه علي (ع) مي فرمايد هر سكوتي كه در آن تفكر نباشد آن سكوت غفلت و از روي نا آگاهي است . (11)2- سكوت بخاطر بيان نكردن حق : علي (ع) مي فرمايد : زيانكارترين مردم كسي است كه قدرت و توانايي بر گفتن حقي داشته باشد ولي از گفتن آن سر باز زند . (12)

3-سكوت بعلت دريغ كردن از خير : پيامبر (ص) مي فرمايند : گفتن خير بهتر از سكوت است .(13)

4- شانه خالي كردن از مسئوليت : معصوم (ع) مي فرمايد : (1) سزاوار عالم نيست كه بر علمش سكوت كند و از تعليم و آموزش آن سر باز زند و همان گونه كه بر جاهل سزاوار نيست كه سكوت پيشه خود سازد و از تعليم و آموزش علم و دانش كوتاهي ورزد .(14)

5- سكوت بخاطر عجز و ناتواني و ناچاري : علي (ع) ميفرمايد : خاموش ساكت باش اما نه از روي ناتواني و ناچار كه اين خاموش باشي سبب عجز و ناتواني در گفتار چه آن سكوتي كه از جهت ناتواني و عجز است مورد پسند و باعث كمال نيست .(15) البته بايد توجه كرد كه اگر انسان احساس مي كند لغو گويي در او شدت يافته است بايد تمرين سكوت نمايد و در بسياري از موارد حرف نزند بلكه بينديشد تا به مرور زمان زبانش در اختيارش در آيد و به حق بگويد نه به باطل .

عزيزا چو تيغ سخن بركشي به رحمت بزن ني به گردنكشي

و درجائي سعدي شيرين سخن فرمود :

زبان بسته به كنجي نشستته صم بكم به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم

1- بحارالانوار جلد 71 ص 2882- همان

3-وسائل الشيعه ج 8 ص 533 4-ميزان الحمد، ج5، ص436

5-مسند الامام الرضا،ج1،ص294 6-بحار،ج71،ص288

7-بحار،ج71،ص2838- ميزان الحكمه،ج5،ص436

9-ميزان الحكمه،ج5،ص43510- همان

11-همان،ص44612-غررالحكم،ج2،ص434

13- ميزان الحكمه،ج5،ص447 14-همان،ص446

15-غررالحكم،ج4،ص611

منابع ديگر :

a. پرورش روح،ج1، سيد محمد شفيعي

b. مجموعه آثار دومين كنگره جهاني امام رضا(،ج3،ص200مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.