-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39130 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- لطفاً نام فرزندان چهارده معصوم ع را ذكر كنيد؟

2- نام پنج پيامبر اولي العزم، القاب، تاريخ تولد، محل تولد، تاريخ وفات، محل وفات، نام مادر، نام پدر و تعداد ونام فرزندانشان را بنويسيد؟1-رسول اكرمص محمد مصطفي

نام فرزندان : از حضرت خديجه س، دو پسر به نامهاي 1.عبدا...وملقب به2.طاهر و3. قاسم وچهار دختر به نامهاي 1. فاطمه زهراس 2. زينب 3. ام كلثوم 4. رقيه

وازماريه قبطيه يك پسر به نام ابراهيم داشتند كه تمام فرزندان ايشان جزء حضرت فاطمه زهراس درزمان حيات پيامبرص از دنيا رفتند.

منبع : معارف ومعاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي،ج9،ص208

2-حضرت عليع

شيخ مفيدره تعداد فرزندان امام عليع را هفده نفر ذكر كرده است.

نام فرزندان : 1.امام حسنع 2.امام حسينع 3.حضرت زينبس 4.ام كلثومسو5. حضرت محسن كه سقط شد. اين 5 نفر از فاطمه زهراس بودند.

6.حضرت ابوالفضلع 7.جعفر 8.عبدا... 9.عثمان كه از ام البنين بودند.

10.محمد اكبر معروف به محمد حنفيه از مادري بنام خوله حنفي بود.

11.يحيي كه مادرش اسماءبنت عميس بود.

12. عمرو 13.رقيه كه مادرشان ام حبيب بوده است.

14.ام الحسن 15.رمله كبري 16.ام كلثوم كه مادرشان ام سعد بود. وهفدهمين فرزند بنام عون.

منبع : الارشاد شيخ مفيد ومعارف ومعاريف،ج7

نام فرزندان : 1.امام حسنع 2.امام حسينع 3.حضرت زينبس 4.حضرت ام كلثوم 5.محسن كه سقط شد.

منبع : الارشاد شيخ مفيد ومعارف ومعاريف،ج7

4- امام حسن مجتبيع

12فرزند،هشت پسر وچهار دختر.

نام فرزندان : 1.قاسم بن حسن 2.عبدا...بن حسن 3.ابوبكر (كه هر سه اينها دركربلا شهيد شدند ونام مادرشان رمله بود) 4.حسن 5.زيد(نسل امام حسن از اين دونفر است) 6.ام عبدا... 7.فاطمه 8.ام سلمه 9.رقيه 10.عبدالرحمن 11.حسين(ملقب به اَثرم) 12.طلحه(كه مادراينها ام اسحاق طلحه بن عبيدا...بود)

منبع : ارشادشيخ مفيد،ج2،ص20

5- امام حسينع

پنج پسر وسه دختر

نام فرزندان : 1.علي اكبر(نام مادرش ليلي) 2.علي اوسط(حضرت زين العابدينع نام مادرش شهربانو) 3.عبدا...رضيع(علي اصغر) 4.محمد 5.جعفر(اين دو كه درزمان حيات پدر از دنيا رفتند) دختران : 1.سكينه 2.زينب فاطمه 3.رقيه

منبع : زندگاني امام حسن وامام حسين،سيد محمد امين عاملي،ص108

6- امام سجادع

شيخ مفيدفرزندان امام را 15 تن بيان كرده اند

نام فرزندان : 1. محمد(امام باقرع) كه مادرش ام عبدا...دختر امام حسن عبودند. 2.عبدا... 3.حسن 4.حسين 5.زيد(ملقب به زيد شهيد) 6.عمر 7.حسين اصغر 8.عبدالرحمن 9.سليمان 10.محمداصغر 11.علي(كوچكترين فرزند امام) 12.خديجه 13.فاطمه 14.عليه 15.ام كلثوم

منبع : امام سجادع جمال نيايشگران، احمد ترابي،ص25-23

7- امام باقرع

براي ايشان هفت فرزند يادشده 5پسر ودو دختر

نام فرزندان : 1.امام صادقع 2.عبدا...بن محمد(كه مادر اين دو يكي بوده) 3.ابراهيم بن محمد 4.عبيدا...بن محمد 5.علي بن محمد 6.زينب 7.ام سلمه

منبع : ارشاد شيخ مفيد،ج2،ص1728- فرزندان امام صادقع

بنابرنظر شيخ مفيد 10فرزند داشتند.

نام فرزندان : 1.اسماعيل(بزرگترين فرزندامام و مدفون به مدينه) 2.عبدا...افطح 3.اسحاق (مردي فاضل صالح ومجتهد بوده) 4.محمد(مردي شجاع وسخي وزاهد)5.امام موسي بن جعفر 6.ام فروه 7.عباس 8.علي 9.اسماء 10.فاطمه

منبع : ارشاد شيخ مفيد،ج2،ص284، وزندگاني امام صادقع،محمد حسين مظفر،ص100

9- امام موسي بن جعفرع

ايشان كثير الاولاد بودند ومهمترين فرزندان ايشان كه در تاريخ نامشان ذكر شده اند از قرار زير است :

نام فرزندان : 1. امام رضاع 2.ابراهيم اكبر(مدفون دركنار پدرش) 3.ابراهيم اصغر ملقب به مرتضي(كوچكترين فرزند امام مدفون به بغداد 4.احمد(معروف به شاه چراغ) مدفون به شيراز 5.اسحاق (ملقب به اميروامين) مدفون به مدينه 6.اسماعيل(مدفون درمصر) 7.جعفر(معروف به خواري) 8.حسن 9.حسين(ملقب به سيدعلاءالدين، مدفون درشيراز) 10.حمزه (مدفون در شهر ري نزديك حرم حضرت عبدالعظيم) 11.زيد (معروف به زيدالنار) 12.عباس(مدفون درمدينه) 13.عبدا...(معروف به عمر كلاني) 14.عبيدا...(مدفون دركوفه) 15.قاسم(مدفون درسوريه) 16.محمد(معروف به عابد) 17. هارون(مدفون در طالقان) 18.عون 19.ادريس 20.شمس 21.شرف الدين 22. طالح(مدفون در تجريش)

ودختران حضرت : 1. آمنه(مدفون درمصر) 2.حكيمه 3.فاطمه معصومه 4.فاطمه صغري(مدفون دربادكوبه)

منبع : تحليل زندگاني امام كاظمع،ج2،باقر شريف قرشي،ترجمه محمد رضا عطائي

10- امام رضاع

بنابرنقل شيخ مفيد فقط يك پسر (حضرت جوادع) داشتند.و در برخي منابع براي ايشان دختري به نام فاطمه بنت علي بن موسي ذكر كرده اند وابن شهر آشوب فرزند ديگري بنام موسي ذكر كرده است.وبرخي ديگر براي امام رضا5پسر و1دختر دانسته اند.

منبع : راويان امام رضاع،در مسند الرضا،عزيز ا...عطاردي، كنگره جهاني حضرت رضاع،ص307

11- امام جوادع

شيخ مفيدره براي ايشان 2 پسر و2دختر ذكر كرده است.

نام فرزندان : 1.امام هادي (علي بن محمد) 2.موسي(معروف به موسي مبرقع مدفون در قم) 3.فاطمه 4.امامه

وشيخ صدوق هم سه دختر ديگر بنامهاي حكيمه خاتون، خديجه وام كلثوم از امام جوادنام مي برد.

منابع : 1.ارشاد شيخ مفيد،ج2،ص284

2..زندگاني امام جواد،محمدمحمدي ا شتهاردي،ص162

12- امام هاديع

چهار پسر و يك دختر

نام فرزندان : 1.امام حسن عسگريع 2.حسين 3.محمد 4.جعفر (معروف به جعفركذاب) ودختري به نام عايشه

منابع :معارف ومعاريف،ج7،سيدمصطفي حسيني دشتي،ص476

13- امام حسن عسگريع

فقط يك پسر داشتند (حضرت بقيه ا...الاعظم ارواحنافداء)

منبع :تحليل زندگاني امام عسگري،باقر شريف قرشي،ترجمه عملاردي

14- امام زمانعج

براي ايشان فرزندي نقل نشده وبعيد نيست كه آن بزرگوار ازدواج فرموده و فرزنداني هم داشته باشند اما حقيقت اين امر برما پوشيده است.وا...العالم.

پيامبران اولي العزم

1- حضرت نوحع

القاب : عبدالغفار يا عبدالملك يا عبدالاعلي

تاريخ تولد : شانزده قرن بعد از آدمع

تاريخ وفات : روز چهارشنبه، ماه ايار،60 سال بعد از طوفان

محل تولد : در عراق

محل وفات : بنابرنقل درنجف اشرف درنزديك منبر امام عليع وبنا به نقلي درمسجد الحرام

نام مادر : قينوس

نام پدر : از نوادگان انوش بن آدم، ونام پدرش لمك يا لامك

نام فرزندان : حام، سام، يافث و كنعان

نام همسر : والعه كه همسربدي براي وي بود.

منابع : 1.تاريخ انبياء،(قصص القرآن،شهبازآزاد مهر،ص70

2. قصه هاي قرآن،آيت.ا...مكارم شيرازي،ص39

3. اعلام القرآن،عبدالحسين شبستري،ص990

2- حضرت ابراهيمع

نام : ابراهيم

القاب : خليل ا...،ابوالأنبياء

تاريخ تولد : هزار سال بعداز طوفان نوح

تاريخ وفات : اواخر قرن 20 يا اوائل قرن 21 قبل از ميلاد مسيحع

محل تولد : سرزمين بابل درعراق كنوني وبرخي از مورخان شهر اور مي دانند

محل وفات : قدس،(بيت المقدس)

نام پدر : تارخ ولي عمويش آذر او را بزرگ كرد.

نام مادر : ورقه

نام فرزندان : اسماعيل از مادري بنام هاجر و اسحاق كه مادرش ساره بود.

وبنابرنقل برخي ازمورخين دو فرزند ديگر بنام كيسان وشورخ از زني به نام مجون بنت أدهير داشتند.

منابع : 1.تاريخ انبياء،شهبازآزاد مهر،ص81

2. اعلام القرآن، عبدالحسين الشبستري،ص24-23

3- حضرت موسيع

نام : موسي

القاب : كليم ا...

تاريخ وفات : سال 1565 قبل ازميلاد،3868 سال پس از هبوط حضرت آدم ع

تاريخ تولد : 16 قرن قبل از ميلاد حضرت مسيحع

محل تولد : مصر(قوم بني اسرائيل)

محل وفات : جبل هور از جبال سينا وبه قولي در فلسطين دفن است.

نام پدر : عمران بن يصهر ابن قاهث ابن يعفوب ابن اسحاق بن ابراهيم

نام مادر : يوكابد (وبه روايتي اقاحيه)بوده است.

نام فرزندان : در تاريخ نامي از فرزندان ايشان نيامده است اما همسر حضرت موسيع دختر حضرت شعيب به نام صفورا بوده است ودر برخي منابع براي ايشان دو پسر ذكر كرده اند بدون نام.

منابع : 1.تاريخ انبياء،شهبازآزادمهر،ص190

2 . معارف ومعاريف،ج9،سيدمصطفي حسيني دشتي،ص678

3.اعلام القرآن،ص945

4. تاريخ انبياء،حسين عمادزاده

4- حضرت عيسيع

نام : عيسي

القاب : مسيح، روح ا...،كلمة ا...، ناصريي

تاريخ تولد : در نيمه ماه حزيران،622 سال پيش از هجرت پيامبراكرمص

تاريخ وفات : از نظر قرآن كريم مسيح كشته نشد.سوره نساء آيه 157

محل تولد : شهر بيت لحم فلسطين

محل وفات : ـــــــــــــــ

نام پدر : نداشتند

نام مادر : مريم مقدس

نام فرزندان : فرزند نداشتند وازدواج نكردند.

منابع : 1.معارف ومعاريف،ج7،سيدمصطفي حسيني دشتي،ص567

2. تاريخ انبياء،شهبازآزادمهر،ص324

3. قصه هاي قرآن،آيت ا...مكارم شيرازي،ص447

5- حضرت محمدص

نام : محمد ص.احمد

القاب : مصطفي، حبيب ا...،رحمة للعالمين

تاريخ تولد : 17 ربيع الاول سال عام الفيل مطابق با 571 ميلادي

تاريخ وفات : 28 صفر سال 11 هجري

محل تولد : مكه

محل وفات : مدينه

نام پدر : عبدا...بن عبدالمطلب

نام مادر : آمنه بنت وهب بن عبدمناف

نام فرزندان : از حضرت خديجه دو پسر به نامهاي عبدا...ملقب به طاهر وقاسم و 4 دختر به نامهاي فاطمه زهراس زينب وام كلثوم ورقيه واز ماريه قبطيه پسري بنام ابراهيم داشتند كه تمام فرزندان ايشان جزء فاطمه زهراس در زمان حيات پيامبر از دنيا رفتند.

منابع : 1. معارف ومعاريف،ج9،ص208

2.اعلام قرآن،دكتر محمد خزائي،ص557

3.قصه هاي قرآن،آيت ا..مكارم شيرازي،ص539

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.