-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39131 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درمورد انتخاب حضرت عليع به امامت از سوي پيامبر در روز 18 ذيحجه، چرا پيامبر اين مورد را دركعبه بيان نكردند تا حجت بر همه تمام شود؟آنچه از روايات متعدد استفاده مي شود، پيامبر اكرمص قبلاً مأمور شده بودند كه امامت اميرالمؤمنينع را رسماً اعلام كنند ولي بيم داشتند كه مبادا مردم اين كار را حمل به نظر شخصي آن حضرت كنند واز پذيرفتن آن، سرباز زنند، از اينرو در پي فرصتي بودند كه زمينة اين كار فراهم شودتا اينكه اين آيه شريفه نازل شد يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمابلغت رسالته والله يعصمك من الناس 1 (اي پيغمبر آنچه از خدا برتو نازل شد به خلق برسان كه اگر نرساني تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده اي و خدا تو را از شر وآزار مردمان محفوظ خواهد داشت)

و ضمنتأكيد بر لزوم تبليغ اين پيام الهي نرساندن آن بمنزلة ترك تبليغ كل رسالت الهي بيان كرده و به آن حضرت مژده داده كه خداي متعال تو را از پيامدهاي آن مصون خواهد داشت.

با نزول اين آيه پيامبراكرمص دريافتند كه زمان مناسب فرارسيده وتأخير بيش از اين روا نيست،از اين روي در غدير خم به انجام اين وظيفه مبادرت ورزيدند2

از مفاد آيه برداشت مي شود كه عده اي درصدد بودند كه اگر پيامبرص اميرالمؤمنين را بعنوان جانشين معرفي كنند به جان پيامبر و امام عليع تعرض كنند واز دلايل ديگر معرفي نكردن حضرت عليع در حجه الوداع، كنارخانه كعبه، بعنوان جانشين بعد از پيامبرص مي تواند اين باشد كه اگر اين كار صورت مي گرفت معرفي ايشان تحت الشعاع مراسم بزرگ حج قرار مي گرفت، وكم رنگ تر جلوه مي كرد. از اين روي درغدير خم پس از اينكه پيامبرص از حجة الوداع به غديرخم كه نزديك جحفه است رسيدند قافله را متوقف واعلام كردند كه مي خواهم دربارة موضوعي با مردم صحبت كنم بعد دستور دادند

كه آنهايي كه جلوتر رفته بودند برگردند كساني كه به غدير خم رسيده اند صبر كنند تا افرادي كه عقب تر هستند به آنها ملحق شوند در روايات هست كه جمعيتي بالغ بر 120 هزار نفر وآن هم در بيابان سوزان جمع شدند سپس پيامبر بر بالاي منبري كه ا زجهاز شتر درست شده بود رفتند مفصل صحبت كردند.

الست اولي بكم من انفسكم؟ قالو بلي آنگاه فرمود : من كنت مولاه فهذا علي مولاه بعد از اين بود كه آيه نازل شداليوم يئس الذين كفرو من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي3

بنابراين خود اين صحنه پردازي در روز 18 ذيحجهوآن اجتماع اختصاصي درآن مكان (غديرخم) و درآن شرايط (گرماي سوزان واجتماع كاروانيان) خود حجتي بر اعلام امر مهمي است كه همان معرفي علي بن ابي طالب(ع) بعنوان امام وخليفه بعداز پيامبر ص مي باشد.

البته آنچه اختصاص به اين روز داشت اعلام رسمي و گرفتن بيعت از مردم بود وگرنه رسول خدا در طول دوران رسالتشان بارها وبه صورتهاي گوناگون، جانشيني اميرالمؤمين عليع را گوشزد كرده بودند ازآنجمله مي توان اشاره كرد به همان سالهاي آغازين بعثت، هنگامي كه آيه انذر عشيرتك الا قربين نازل شد در حضور همة خويشاوندان فرمودند : نخستين كسي كه دعوت مرا بپذيرد جانشين من خواهد بود و به اتفاق فريقين نخستين كسي كه پاسخ مثبت داد علي بن ابي طالب بود4 وهمچنين جانشيني حضرت علي در جريان جنگ تبوك وقتي پيامبرص براي جنگ با روميان به طرف تبوك حركت كردند بعلت خطر جريان منافقين درشهر مدينه حضرت عليع را بعنوان جانشين انتخاب كردند واز اين قبيل موارد بسيار زياد در تاريخ صدر اسلام وجود دارد كه درصورت تمايل مي توانيد به كتابهاي تاريخ اسلام نوشته استاد جعفر سبحاني يا كتاب آموزش عقائد آيت ا...مصباح وياكتاب امامت ورهبري استاد شهيد مطهري مراجعه نماييد.(1) سوره مائده/67

(2) آموزش عقائد آيت ا...مصباح،ص313

(3) سوره مائده/3

(4) آموزش عقائد آيت ا...مصباح،ص313

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.