-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39132 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برخي مي گويند درشرايطي كه وسايل نقليه فراوان به وفور دردسترس است چه ضرورتي دارد كاروانهاي پياده عازم زيارت مرقد مطهر امام رضاع بشوند؟ ولطفاً دراهميت پياده رفتن به زيارت دلايل عقلي و نقلي واخلاقي ارائه فرماييد.پياده روي بعضي از انسانها جهت زيارت اهل بيت عصمت وطهارت از روي عشق وعلاقه است، وانساني هم كه عاشق ودل سوخته مي باشد مي خواهد با سختي به عشق خود برسد وآن وقت لذت بيشتري دارد.

واين عمل پياده روي انسان هاي عاشق ومؤمن مي تواند چند دليل داشته باشد :

1. رواياتي ازاهل بيت عليهم السلام وجود دارد كه درآن روايات فضيلت زيارت امامان بخصوص امام حسينع را بيان مي كندكه زائر هر قدمي كه به سمت زيارت بر مي دارد داراي ثواب وبركات زيادي است ازجمله احاديث زير :

- امام صادقع مي فرمايد : هرگاه شخصي به قصد زيارت امام حسينع خارج بشود وبا برداشتن اولين قدم خداوند گناهانش را مي آمرزد وبه هرقدمي كه برمي دارد خداوند به او درود مي فرستد ووقتي به مقصد رسيد خداوند به او ندا مي كندكه بنده من از من بخواه تا به تو عطا كنم ومرا بخوان تا تو را اجابت كنم.1

- امام صادقعمي فرمايد : هركس كه قبر امام حسينع را پياده برود خداوند به اندازه هرقدمي كه برمي دارد هزار حسنه مي دهد واز او هزار گناه را پاك مي كند، به او هزار درجه عطا مي كند.2

- ونيز باز مي فرمايد : هرگاه خواستي امام را زيارت كني غسل كن وپياده بيا، همانند بنده ذليل راه برو.3

- درحديث ديگر امام صادقع مي فرمايد : هركس به زيارت امام حسينع بيايد درحالي كه پياده باشد خداوند به هر قدم او رفعت وبلندي ودرجه مي دهد وبه هرقدمش اندازه ثواب آزادسازي بنده ازخاندان اسماعيلع را مي دهد، منادي درآسمان ندا مي دهد كه خوشا بهشت براي شما.4

چون يكي ازنشانه ها علاقه ومحبت را مي رساند.

2- سيره خود امامان معصوم بودند با اينكه درآن زمان هم وسايل نقليه مانند اسب وشتر وكشتي و ...بود اما امامان ما جهت زيارت دراغلب موارد پياده مي رفتند مانند : امام حسن مجتبيع كه دركتاب مناقب ابن شهر آشوب،ج1،آمده است امام حسن 20 بار پياده از مدينه به مكه رفت به خاطر طواف خانه خدا. وصاحب كتاب الصفوه روايت مي كند كه امام حسنع 15 بار پياده حج خانه خدا كرده درحالي كه اطرافيان او بسيار بودند ودرطول راه صدقات بسياري به مردم مي بخشيدند.5

وهمين طور بقيه امامان چنين سيره وروشي داشتند. خيلي ازبزرگان علم ودانش هم چنين سيره اي داشتند كه به قصد زيارت اهل بيت يا مكان مقدسي پياده به آنجا مي رفتند.

واين عمل را نشانه زهد وتواضع وفروتني مي دانستند. يعني ازنظر علم اخلاق اين عمل نوعي زهد وتواضع است. وديگر اينكه انسان عاقل چنين عملي را ستايش مي كند، مثلاً اگر كساني پياده به زيارتي دور يا نزديك بروند هيچ وقت شما آنها را مذمت نمي كنيد بلكه عميقاً اين چنين افرادي رادوست مي داريد واحياناًبه استقبال آنها مي رويد. پس ازنظر عقلي چنين كاري مذمت ندارد بلكه موجب تحسين هم مي شود. البته اين عمل براي كساني است كه قادر وتوانايي آن را دارند وگرنه براي كساني كه نمي توانند وقادر به چنين كاري نيستند واجب نيست ودر مواردي هم حرام است.(1) كامل الزيارات، ص132

(2) كامل الزيارات، ص186

(3) كامل الزيارات، ص186

(4) كامل الزيارات، ص134

(5) كتاب مجموعه زندگاني چهارده معصوم، حسين عمادزاده،ص538

منابع تحقيق :

1. كامل الزيارات، ابن قولويه

ثواب العمال وعقابها، علي محمد دخيل ومجموعه زندگاني چهارده معصوم، حسين عمادزاده.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.