-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39135 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از نظراهل سنت معناي كلمه ولي چيست؟آيا به معناي پيشواي ديني است؟كلمه ولي، ولايت ومولي چه درحديث ولايت مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه وچه در احاديث يا آيات قرآن، درمنابع اهل سنت به معناي مختلف آمده است كه به پاره ايي از آنها اشاره مي كنيم :

1. درنهايه ابن ايثر گويد : از جمله اسماء خداوند متعال ولي است، يعني ناصر وياري كننده وگفته شده است كه معناي آن: متولي اداره امور وخلايق است كه به خداوند قيام دارند و لفظ مولي درحديث بسيار آمده است : وآن اسمي است كه بر جماعت كثيري گفته شود، رب ـ مالك ـ سيد ـ منعم ـ معتِق ـ ناصر ـ محب ـ تابع ـ جار ـ ابن عم ـ حليف ـ عقيد ـ صِهرـ عبدـ معتَق ـ منعم عليه .

2. محشري دراساس البلاغه نظير همين گفتار را آورده است.

3. ابوالفتوح رازي نيز درتفسير خود مولي را به يازده معنا آورده است :

اَوْلي بر ديگران ـ مالك رِق ـ معتِق ـ معتَق ـ حليف ـ همسايه ـ سيد مطاع ورئيس وامام و...

4. محمد بن طلحه شافعي بعد ازذكر حديث ولايت غدير وشأن نزول آيه تبليغ هفت معني براي كلمه مولي ذكر كرده است :

اَوْلي ـ ناصر ـ وارث ـ عصبه ـ صديق وحميم ـ سيد وآقايي كه غلام خود را آزادكند.

با توجه به موارد فوق وبسياري از نظريات بزرگان اهل سنت (بخاري، طبري، واحدي، ابن جوزي، تفتازاني، سيحوطي و...) آنان درمعناي مولي به اَوْلي باليشي اتفاق نظر دارند ومعمولاً در اين مورد به آيه 15 ازسوره حديد استناد مي كنند كه خداوند درباره منافقين فرمود :مأواكُم النار هِي مولاكُم

آنگاه به استناد حديث غدير اقرار به ولايت امام علي (ع) مي كنند چنانكه، ابن طلحه شافعي مي گويد :

(گفتار رسول خدا درغديرخم : من كنت مولاه فعلي مولاه مستقل برلفظ مُن است ولفظ مُن براي افاده معناي عموم وضع شده است. وبنابراين مفادش گواهي شود كه هر كس رسول خدا مولاي اوست علي بن ابي طالب مولاي اوست.

برگرفته از امام شناسي محمد حسين حسيني تهراني(ره)،ج 5و7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.