-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا درروز عاشورا، وقتي كه تير به قلب مبارك سيدالشهداء خورد، امام حسين( دستهايشان را زير قلبشان گرفتند تا خون روي زمين نريزد؟سرزمين كربلا، سرزمين مقدسي است، و روايات فراواني وارد شده كه سجده بر تربيت امام حسين( ثواب بسيار دارد. و خوردن آن بر خلاف خاكهاي ديگر كه حرام است، به مقدار كم موجب شفا از هر درد و مرضي است. و روايات بسياري نيز وارد شده، كه به همراه داشتن تربت امام حسين( باعث ايمني از هر بيم و ترسي است، و داستانهاي فراواني وجود دارد كه به سبب اين خاك مقدس بيماران شفا يافته اند.(1) و نيز گفتن ذكر با تسبيحي كه از تربت امام حسين( ساخته مي شود، بسيار بسيار فضيلت دارد.(2)

اين همه بركت و شرافت كه خداوند به اين خاك از ميان خاكهاي دنيا داده است، به سبب ريخته شدن خون يكي از گراميترين و پاكيزه ترين افراد بشر، يعني حسين بن علي( است كه در روز دهم محرم سال 61 هجري، در اين سرزمين به شهادت رسيد و خون پاك و مقدسش بر خاك اين سرزمين ريخت.

بنابراين اگر بنا به آنچه شما پرسشگر محترم سؤال كرده ايد، امام حسين( مي خواست خون قلب مباركش به زمين نريزد، اين همه بركت و شفا و تقدّس به اين خاك تعلق نمي گرفت. علاوه بر آن در هيچ يك از منابع تاريخي كه به نقل وقايع قيام حسيني( پرداخته اند، مطلبي در اين باره وارد نشده و لذا اعتباري به چنين نقلي نيست، و نمي تواند صحيح باشد.

لازم به ذكر است كه در نقل حوادث عاشورا، تحريفات بسياري وجود دارد كه بر تك تك شيعيان و محبّان آن حضرت لازم است كه با مطالعه متون اسلامي، و انديشيدن پيرامون اين حادثه، تحريفات را از حقايق و موضوعات واقعي تشخيص دهند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي، ص1027، فوائد تربت امام حسين(

2. همانمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.