-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39194 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه گريستن بر امام حسين (ع) و شهداي كربلا چيست؟برخي از روايات در خصوص گريه بر امام حسين (ع)عبارت است:

امام معصوم (ع) فرمود: هر چشمي در روز قيامت به جهت سختي ها گريان است مگر چشمي كه بر امام حسين (ع) گريسته باشد. اين چشم خندان و بشاش است.(1)و امام رضا (ع) مي فرمايد: گريه بر امام حسين (ع) گناهان را محو مي كند(2) و روايات بسيار ديگر.

اما در مورد حكمت گريه بر امام حسين (ع) و اصحاب آن حضرت، مطالبي بيان شده است، از آن جمله : گريه ذاتاً خوب و سبب پالايش روح است و اين پالايش روحي در مجالس عزاداري امام حسين (ع) بيشترين ثمربخشي را دارد. و موارد ديگر، اما مي توان گفت فلسفه عمومي گريه بر امام حسين (ع) كه بزرگان ما گفته اند، به دو امر مهم و اساسي برميگردد.

الف)- بُعد اخلاقي: چنانكه گفته شد گريه ارزشمند در فرهنگ شيعي، اولاً گريه اي است كه موجب تعالي و رشد روح است و ثانياً سرچشمة آن معرفت است. گريه بر امام حسين (ع) يا به جهت ياد كردن غم و اندوه از دست دادن عاشق حقيقي خداوند متعال است، كه تجلي گاه اوصاف الهي بود و مؤمنان بوي گل را از گلاب او استشمام مي كردند، و يا به دليل عقب ماندگي و نداشته هاي خود، در مقابل مناقب و فضايل آن بزرگوار و ياران باوفايش است. در واقع گريه بر اين است كه حبيب بن مظاهر كه بود و چه داشت و من چه كسي هستم و چه در كف دارم؟ اشك بر علي اكبر (ع) ناله بر خود است كه آن جوان رشيد چه فضايلي را دارا بود و من تا چه اندازه آن خصلت ها را دارم. اگر گريه ما از اين منشأ دور است بايد بكوشيم اشك و آه خود را به اين سمت سوق دهيم تا بر اثر آن، روحمان تعالي يابد.

ب)- بُعد اجتماعي : اگر گريه بر اباعبدا... (ع) از سر معرفت باشد و منشأ آن نيز بُعد اخلاقي اين حرمت باشد، قطعاً اين حزناندوه، پس از آن كه موجب تحول دروني انسان گرديد، زمينه را براي تحولات اجتماعي فراهم مي سازد. وقتي گريه بر امام حسين (ع) گريه اي در جهت تعالي روح شد و موجب گرديد كه آدمي در فضايل اخلاقي و فردي خود تأمل و تجديد نظر كند، قطعاً اين تحول دروني، زمينه را براي ساختن اجتماعي در راستاي اهداف متعالي اسلام فراهم خواهد ساخت.

به بيان ديگر، در واقع گريه بر امام حسين (ع) با يك واسطه، زمينه را براي حفظ آرمان هاي آن حضرت و پياده كردن آن فراهم مي سازد و به همين دليل مي توان گفت: يكي از حكمت هاي گريه بر امام حسين (ع) ساختن جامعه بر اساس الگوي ارائه شده از سوي او است.(3)

پرسشگر گرامي ارزيابي اساتيد همكار طرح و ابسته به نظرات شماست، لطفاً برگه هاي نظرسنجي را با دقت تكميل وارسال نماييد.

منابع و مآخذ:

1) الخصائص الحسينيه، ص140

2) مسندامام رضاu،ج2،ص27

3) به كتاب آذرخش از آسمان كربلا، استاد مصباح يزدي مراجعه شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.