-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39195 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حقانيّت شيعه را نمي توانيم به جهانيان ثابت كنيم؟پرسش شما نشان دهندة توجه و علاقه تان به مذهب شيعه است، اما سؤال را درست طرح نكرده ايد. ثابت كردن و اثبات كردن حق چيزي نيست كه از طاقت علم بيرون باشد، و انديشمندان شيعه در طول تاريخ، با الگو گرفتن از تعاليم قرآن و اهل بيت اين موضوع را با استدلالهاي روايي و عقلي مطرح كرده اند. از جملة اين كتابها كتاب كم نظير الغدير علامة اميني است كه در 10 جلد عربي است و در 21 جلد به فارسي ترجمه شده، و جالب اينجاست كه تمام منابعي كه براي اثبات حقانيّت شيعه در آن به كار رفته است، از منابع اهل سنت استخراج شده است.

ابن ابي الحديد دانشمند سنّي كه نهج البلاغه علي( را شرح كرده است، در ابتداي كتاب خود به اين موضوع اعتراف مي كند كه علي( از جناب ابوبكر و عمر فضيلت و لياقت بيشتري براي جانشين رسول ا...( داشت. و از حضرت، تعبير به فاضل و از ابوبكر، تعبير به مفضول مي كند.(1) بويژه در قرن حاضر بر اثر تلاشهاي بي وقفة سيدشرف الدين، ميرحامد حسين، علامه بروجردي، علامه اميني وحضرت امام ( ، شيعه در جهان رشد چشمگيري يافته است، و قدرت استدلالهاي علمي شيعه به حدّي بود كه دانشمندان اهل سنت رسماً شيعه را در كنار چهار مذهب فقهي خود بعنوان دين اسلام مي پذيرند و بقية گروهها چون وهابيّت را جزء دين نمي پذيرند. در عرصة جهاني نيز انديشمنداني نظير علامة طباطبايي و علامة جعفري و شهيد مطهري به خوبي به تبيين ديدگاههاي علمي اسلام شيعي پرداخته اند. و اگر شما به روزنامه ها مراجعه كنيد هر ماه اخباري را از افزايش گرايش مسيحيان به سوي اسلام و بويژه شيعه مي بينيد كه حتي يهوديان را نيز در برگرفته است. در هر صورت راه هدايت از راه گمراهي آشكار است و انسانهايي كه از هوي و هوس خود پيروي نكنند به آن گردن مي نهند. در مقياسي وسيعتر مي توان سؤال شما را اينگونه طرح كرد كه چرا تنها يك ميليارد و نيم مسلمان داريم، در حالي كه بيش از 3 ميليارد مسيحي هستند. اين در حالي است كه خود دانشمندان مسيحي كتابهاي فراواني در تناقض، تحريف و ناكارآمدي دين خود نوشته اند. در اين ميان تبليغات رسانه هاي استكباري و قلع و قمع انسانهاي آزاده در سرتاسر دنيا از جمله دلايل كاهش انسانهاي راستين مي باشد.

منابع و مآخذ :

1. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديدمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.