-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39196 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درخصوص برهنه كردن در هنگام سينه زني و همچنين سينه زدن و خراشيدن صورت و ... توضيح دهيد. و واقعاً درست است كه مثلاً يكي ديده ام كه غلاده سگ را به گردن انداخته بود و از اين قبيل كارها انجام مي دهند و اگر درست است پس حضرت زهرا( و حضرت زينب( و ... كه بخواهند وارد مجلس شوند با اين بدنهاي نامحرم، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.الف ـ در عزاداري انجام هر گونه اقدامي كه با اعتدال اسلامي وفطرت انساني تناسب ندارد يا موجب وهن و توهين به اسلام و مسلمانان است، ناصحيح مي باشد.

مصاديق مختلف عزاداري كه اشكال ندارد ـ گرچه ممكن است در دين به آن امر نشده باشد ـ در فتاواي رهبر فرزانه انقلاب چنين آمده است : (1)

1.شبيه خواني : اگر مشتمل بر امور دروغ نباشد ـ مسلتزم مفسده نباشد، باعث وهن مذهب نشود ـ

2. استفاده از شيپور، طبل و سنج : به نحو متعارف.

3. عَلَم : نبايد جزء دين شمرده شود.

4. دستة عزاداري : بدون اذيّت ديگران يا هر عملي كه حرام باشد.

5. زنجيرزني : به نحو متعارف.

و مواردي كه در فتاواي ايشان جايز دانسته نشده است عبارتست از :

1. زنجير زدن تيغ دار

2. استفاده از ارگ در دسته جات

3. سوراخ كردن گوشت بدن

4. ماليدن سر و صورت بر زمين و خوني كردن آن

5. شركت زنان در دسته هاي سينه زني و زنجير زني

6. قمه زدن

7. پابرهنه وارد آتش شدن

8. نقل مصيبتهايي كه سند تاريخي يا روايي ندارد.

ب ـ هدف از عزاداري اظهار حزن و اندوه يا ابراز وفاداري و بيعت با راهي است كه اهل بيت به ما نشان داده اند. بنابراين، مجلس ذكر اهل بيت، مكان ذكر و فكر و شور و شعور در كنار يكديگر است، و مجالسي كه تنها به برانگيختن هيجانات ميپردازند و افراد را تا سر حد جنون تحريك مي كنند، چنين چيزي بنا بر مكتب اهل بيت نيست، و با توجه به تعدّد جلسات، ما مي توانيم بهترين جلسات را انتخاب كنيم.

ج ـ در فتاواي رهبر انقلاب، در مورد قلاده به گردن انداختن و صورت خراشيدن، مطلبي ذكر نشده، اما طبيعي است كه از مظاهر وهن دين مي تواند باشد، بويژه امسال كه شبكه هاي خبري غربي تصاوير بسيار زننده اي از اين كارها را در اروپا و آمريكا پخش كردند و شيعه را بعنوان انسانهايي خشن، ديوانه و افراطي معرفي كردند. در مورد در آوردن لباس آقايان، اين كار حرمت شرعي ندارد، اما طبيعي است كه بوي زنندة عرق، ديگران را اذيت مي كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. رسالة اجوبة الاستفتائات، ج2، ترجمه فارسي، سؤال 354 تا 377 ، از ص127 ـ 133

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.