-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39197 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خصوص حضرت رقيه( كه چه موقع متولد شدند و چه موقع فوت كردند، توضيح دهيد.در مدارك معتبر ميان فرزندان امام حسين( نامي از حضرت رقيه ( برده نشده است. محدث قمي در عدد فرزندان حسين بن علي( ذكري از حضرت رقيه ( به ميان نياورده است، ولي در منتهي الآمال(1) از كامل بهائي نقل كرده است : اهل بيت سيد الشهداء ( از بچه هاي كوچك شهادت پدرشان را مخفي مي كردند و به آنها مي گفتند پدرتان به مسافرت رفته، بر همين وضع بود تا يزيد آنها را به خانه شخصي خود منتقل نمود. امام ( دختري چهارساله داشت شبي از خواب بيدار شد گفت پدرم كو من هم اكنون او را در خواب ديدم، ناراحت و پريشان بود، زنان كه نواي اين كودك را شنيدند همه صدا به گريه بلند كردند، ساير بچه ها نيز گريه مي كردند، يزيد از خواب بيدار شد پرسيد چه خبر است؟جريان را به او گفتند دستور داد سر پدرش را برايش ببرند، سر را آوردند در دامن آن كودك گذاردند، پرسيد چيست؟ گفتند: اين سر پدر توست، چنان ناراحت شد كه فريادي زد از همان ناراحتي مريض گرديد و پس از چند روز فوت شد.

اين واقعه بنابر قول وقايع الشهور و الايام آيت ا... بيرجندي در پنجم ماه صفر اتفاق افتاده است. در كتاب رياض القدس مينويسد كه روز پنجم صفر بنا به قولي حضرت رقيه خاتون( از دنيا رفته و آن طفل كوچك كه مرحوم آيت ا...بيرجندي در كتاب وقايع فرموده است به احتمال قوي همان رقيه بوده است.(2)

و معذلك روايت فوق نام اين دختر را بيان نكرده و از او فقط با تعبير دخترك چهارساله ياد كرده، شيخ مهدي مازندراني از حمزاوي نقل كرده كه در كتاب نفحاتش گفته براي امام دختري به نام رقيه بوده كه مادر او شاه دختران كسرا است كه با حسين( از مدينه حركت كرده و پنج سال يا هفت سال داشته و سپس به كربلا رسيده و با حلقه اسيران به شام آمده و در شام وفات كرده است.

آقاي محمد باقر مدرس در اين باره مي گويد : دربارة اين دختر امام حسين( از مرحوم آيت ا...نجفي كتباً و شفاهاً سؤالاتي نمودم، مرحوم فرمودند : ولو مدارك معتبر از وجود چنين دختري ساكت است و لكن با وجود اين شهرت نمي شود انكار كرد ولي في نفس شيء.(3)

اما با وجود اين مطلب، كراماتي كه از حضرت رقيه ( ديده شده وجود مبارك اين دختر كوچك امام را تقويت مي كند. در كتاب منتخب التواريخ صفحه 34 مي نويسد: سيد ابراهيم دمشقي كه از اولادهاي سيدمرتضي علم الهدي مي باشد در خواب مي بيند

كه حضرت رقيه( مي فرمايند كه به والي دمشق بگو كه آب افتاده در ميان قبر و لحد من، و من در اذيتم وقبر مرا تعمير كند، روزش به والي و حاكم گفت و استاندار شام قبول نمود و دستور داد كه تمام علما و صلحا از سني و شيعه جمع شوند و قبلاً غسل كنند و لباسهاي نظيف بپوشند، و بعد به دست هر كدام قفل ضريح حضرت رقيه بدون كليد باز شد همان كس متكفل تعمير قبر شود، و همه با غسل و لباسهاي نظيف به صف ايستادند و بدست هيچكدام از علما و قضاة باز نشد مگر به دست سيد ابراهيم بود، تا قبر را كاملاً تعمير كردند و متصل اشك مي ريخت، آن عالم جليل فقط موقع نمازها روي سجاده مي گذاشت و نماز مي خواند و در مدت اين سه روز از كرامت اين بي بي نه گرسنه و نه تشنه و نه خوابش برد و نه محتاج به تجديد وضو و نه دستهايش خسته شد و موقعي كه خواست بدن را در ميان قبر بگذارد عرض كرد خداوندا در اين سن پيري يك پسري به من عنايت فرما، و خداوند پسري به او عنايت فرمود و او را سيد جواد نام نهاد، و حاكم توليت اين بقعه را به او تفويض نمود، و جاهاي ديگري را به او واگذار نمود.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. منتهي الآمال، محدث قمي، ج4،ص204

2. حضرت رقيه( دختر امام حسين(، شيخ علي فلسفي خراساني، ص5

شخصيت حسين ( قبل از عاشورا، محمد باقر مدرس بستان آباد، ص458

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.