-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39227 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امام حسين (ع) از شهادت خود خبر داشت؟در پاسخ به سؤال شما دوست عزيز عرض مي شود، هنگامي كه امام حسين (ع) تصميم به قيام بر عليه يزيد و حكومت جابرانه او گرفتند و افراد مصلحت انديش، زبان به اندرز گشوده و گفتند؛ (شما تصميم خطرناكي گرفتهايد و ممكن است جان عزيز خود را از دست بدهيد و مصلحت نيست به چنين اقدامي دست بزنيد) امام( در جواب ايشان استناد به رؤيايي (كه براي امام در حكم يك وحي قطعي است) كه شهود كرده بودند، كردند و فرمودند: در عالم رؤيا جدم به من فرموده است: ان الله شاء ان يراك قتيلا يعني خداوند اراده كرده است كه ترا كشته ببيند. (1)

استاد مطهري ( در توضيح واژه اراده، كه در روايت آمده مي فرمايند: كلمه مشيت خدا يا اراده خدا كه در قرآن نيز بكار رفته است در دو مورد به كار ميرود كه يكي را اصطلاحاً اراده تكويني و ديگري را اراده تشريعي ميگويند. اراده تكويني يعني قضا و قدر الهي كه اگر به چيزي قضا و قدر الهي تعلق بگيرد، معنايش اينست كه مسأله قطعي است و در مقابل آن نميتوان كاري كرد. و معناي اراده تشريعي اينست كه خدا اينطور راضي است و خدا اينچنين ميخواهد، مثلاً اگر در مورد روزه ميفرمايد: (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر)(2)يعني خدا براي شما راحتي را مي خواهد نه سختي را، و در مورد ديگري كه ظاهراً زكات است ميفرمايد: (يريد ليطهركم)(3) يعني خداوند بوسيله زكات خواهان پاكي شماست و رضاي حق در اينست و مصلحت است و رضاي حق هميشه در مصلحت است و مصلحت جهت كمال فرد و بشريت. بنابراين در حديث مذكور اراده به معناي رضايت حق و مصلحت در كشته شدن امام حسين(ع) ميباشد(4) علاوه بر اين، مكرر مسأله شهادت امام حسين(ع) توسط رسول مكرم اسلام(ص) و حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) بيان شده بود.

دوست عزيز، با توجه به مطالبي كه به عرضتان رسيد معلوم ميشود كه مسأله كشته شدن ايشان مسأله واضحي بود، و خطر اين سفر را همه، حتي افراد عادي پيش بيني ميكردند و با توجه به گفته اي كه از امام حسين(ع) نقل شد ايشان نيز مسأله كشته شدن را نفي نكردند اما فرمودند مصلحت و رضاي حق در كشته شدن من است، بنابراين ايشان ميدانستند كه در اين قيام كشته خواهند شد.منابع و مآخذ:

1) بحارالانوار، ج44، مجلسي، ص364

2) سوره مباركه بقره / آيه 185

3) سوره مباركه مائده / آيه 6

4) حماسه حسيني، ج1، استاد مطهري، ص398

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.