-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39238 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد لزوم عزاداري براي اهل بيت اعم از مراسمات و اهميت آن؟الف) عزاداري براي ائمه اطهار (ع) و بزرگداشت شهادت اهل بيت (ع)، موجب احياي ياد و نام و فرهنگ و هدف آنان است. در اثر عزاداري، چنان پيوندي ميان امام و امت شكل ميگيرد كه ديگر گذشت قرون و اعصار نميتواند بين آنان جدايي افكند. اين مسأله، موجب نفوذ ناپذيري امتز انحرافات دشمنان ميگردد و مكتب را هم چنان سالم نگه ميدارد و تحريفات را به حداقل ميرساند از اين روست كه استعمارگران براي نابودي ملل اسلام، ميكوشند رابطه آنان را با تاريخ پر افتخار صدر اسلام قطع نمايند، تا با اين خلاء زمينه القاي فرهنگ خود را فراهم د. اين همه از آثار اجتماعي عزاداري است و آثار رواني و تربيتي ديگري نيز دارد.

ب) مسأله گريه و عزاداري بر حضرت سيدالشهدا (ع) از افضل قربات است و فلسفههاي سازنده و تربيتي متعددي دارد، از جمله: 1- زنده داشتن ياد و تاريخ پرشكوه نهضت حسيني، 2- الهام بخش روح انقلابي و ستم ستيزي، 3- پيوند عميق عاطفي بين امت و الگوهاي راستين، 4- اقامه مجاس ديني در سطح وسيع و آشنا شدن تودهها با معارف ديني، 5- پالايش روح و تزكيه نفس، 6- اعلام وفاداري نسبت به مظلوم و مخالفت با ظالم و براي آگاهي بيشتر ر. ك: حماسه حسيني شهيد مطهري. مسأله زنجير زني در عزاداري امام حسين (ع) از دو جنبه قابل بررسي و دقت است نخست بعد فقهي آنست كه به آن به عنوان عملي مجاز، مستحب و يا جز آن نگاه ميكنند و اين كه با چه شرايط و تا چه ميزان به عنوان عمل پسنديده اسلامي و اظهار سوگواري امام حسين و شعاير ديني، متوان بدان نگريست. طبيعي است كه از اين نظر موضوع فوق بايد از مراجع تقليد استفتاء شود و مراجع معظم نيز درباره كيفيت انواع سوگواري نظر دادهاند از نظر تاريخي در مصادر اصيل تاريخي چندان مورد توجه نبوده است. يكي از مواردي كه از زنجير ياد شده است در جريان رها حضرت يحيي بن زيد بن علي بنالحسين (ع) از زندان اموي در خراسان است كه شيفتگان و شيعيان خراساني به آهنگر مراجعه نموده قطعات و حلقههاي زنجيري كه بدان حضرت يحيي در زندان بسته شده بود با قيمت گزافي خريداري نمودند و آهنگر مزبور نيز بدليل كثرت داوطلبان آن را عه قطعه نموده به هر يك مقداري از آن را فروخت. البته در اين گزارش تاريخي اصلاً بدين امر كه مردم زنجير مزبور و يا قطعات آن را به سر و كتف زدند اشاره نشده است بلكه در عزاداري حضرت يحيي سياهپوش شدند و در سال شهادت آن حضرت، فرزندانشان كه در آن سال به دنيا آمدد يحيي و يا زيد (اسم پدر حضرت يحيي) ناميدند،(1).

عزاداري و بزرگداشت شهادت اهل بيت (ع)- به ويژه حضرت ابا عبدالله (ع)- از افضل قربات است و در طول تاريخ داراي آثار مفيد و ارزشمند بسياري بوده است. از جمله: 1- احيا و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب زنده نگهداشتن و ترويج دائمي مكتب قيام و انقلاب در برابر طاغوت و تربيت كننده و پرورش دهنده روح حماسه و ايثار است.

2- عزاداري نوعي پيوند محكم عاطفي با مظلوم انقلابگر و اعتراض به ستمگر است و به تعبير استاد مطهري: گريه بر شهيد شركت در حماسه اوست.

3- عزاداري براي اهل بيت: موجب احياي ياد و نام آنها و در كنار آن فرهنگ و مكتب و هدف آنان است. به عبارت ديگر در شكل يك پيوند روحي راه آنان به جامعه الهام گشته و پيوستگي پايداري بين پيروان مكتب و رهبران آن برقرار ميسازد و ديگر گذشت قرون و اعصار نميتواند ب آنان جدايي افكند. همين مسأله موجب نفوذ ناپذيري امت از تأثيرات و انحرافات دشمنان ميگردد و مكتب را هم چنان سالم نگه ميدارد و يا تحريفات و اعوجاجات را به حداقل ميرساند. از همينروست كه استعمارگران براي نابودي ملل اسلامي ميكوشند رابطه آنان را با تاريافتخار صدر اسلامي قطع نمايند تا با ايجاد اين خلاء زمينه القاي فرهنگ خود را فراهم آورند. اينها از آثار اجتماعي عزاداري است و اثار رواني و تربيتي ديگري نيز دارد.منابع و مآخذ:

(1) جهت اطلاع بيشتر به كتاب امام خميني و فرهنگ عاشورا، دفتر اول، ص 5- 123، مقالههاي دكتر سيد محمد ثقفي، مراجعه شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.