-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39247 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در زماني كه امامام معصوم ما زنده بوده اند به چه شكل براي امام حسين(ع) عزاداري داشتند؟

آنچه از شيوة عزاداري و گريه بر ابي عبدا... ع مشخص است اينست كه در مصيبت آن حضرت تمامي انبياء الهي و ملائكه و ائمه گريه نموده اند.

اما شيوه عزاداري به نحوي بوده است كه غالباً يك نفر مصيبت و مرثيه مي خواند و خود و ديگران گريه مي نموده اند. لكن به شكل مرسوم فعلي نبوده كه هيئت و زنجير زني باشد. اما اين نحوه عزداري علاوه بر آنكه ضرري ندارد البته اگر شؤون اسلامي آن رعايت شود جزء شعائر الهي و نشان دهندة محبت افراد به اهل بيت طاهرين مي باشد.

معروف است كه اولين روضه خوان و مرثيه خوان براي ابا عبدا... ع ذات حضرت حق بوده است كه براي ملائكه نقل ميفرموده و آنها گريه مي كرده اند و همينطور همه انبياء براي اباعبدا... گريه نموده اند.

جبرئيل براي پيامبر مكرم اسلام ص روضة اباعبدا... خوانده و حضرت گريه مي كردند و همينطور پيامبر براي علي ع و حضرت زهراسو ... ساير ائمه هم اين شيوه را داشتند گاهي مرثيه خواني را دعوت مي كردند در مجلسي روضه امام حسين ع را بخواند و آنان گريه مي نمودند و دستور مي دادند همه گريه كنند، بلند بلند هم گريه كنند.

نمونه هايي در مورد امام باقر ع، امام كاظمع، امام سجادع حدود 40 سال يا 35 سال چنين بودند.

در مورد امام رضا ع دارد كه از دعبل خزاعي درخواستكردند مرثيه بخواند كه در تاريخ معروف است كه حضرت به شعر او جريان شهادت خودشان را نيز افزودند.

منابع و مآخذ:

* ره توشه راهيان نور، ويژه محرم الحرام، نشر دفتر تبليغات

* خصائص الحسينيه

امام حسين خورشيد تابان ولايت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.