-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در قرآن چرا سوره اي يا نامي از حضرت اميرالمؤمنين (ع) وجود ندارد؟اينكه چرا نام امام علي (ع) در قرآن نيامده است چند دليل دارد و به نكات ارائه شده دقت كنيد.

1. قرآن به دليل كلي گويي و براي پرهيز از تحريف شدن آن به دست دشمنان امام علي (ع)، از آوردن صريح نام علي (ع) خودداري كرده است. ولي بر اساس نظر بيشتر علماي شيعه و سني نزديك به صد آيه در شأن و مقام و منزلت امام علي (ع) نازل شده است.

و توضيح مطلب اينكه: قرآن به عنوان پيام هدايت الهي براي انسان ها،همة زيرساخت هاي زندگي مادي و معنوي آدمي را در برمي گيرد. اين كتاب جامع به همة قلمروهاي زندگي مادي و معنوي، فردي، اجتماعي، اخلاقي، دنيوي و اخروي توجه كرده است. به طور طبيعي همة اين مطالب را نمي توان در يك كتاب به طور تفصيلي بيان كرد. بلكه ميبايست اصول كلي و محوري و راه گشا به عنوان متن تغيير ناپذير آورده شود. تفصيل شاخه هاي فرعي آن نيز بر عهدة پيامبران و جانشينان او و عقل و درايت مردم هدايت شده واگذار مي گردد.(1)

پس چون بناي قرآن بر بيان كليات است،در همه مسايل حتي دربارة خود قرآن و خداوند نيز به جزئيات آن نميپردازد. همچنين درباره نبوت و رسالت، به طور سربسته بدون وارد شدن به جزئيات آن، به مطالبي اشاره مي كند. حتي از ميان انبوه مسايل اخلاقي و اجتماعي، تنها به امور مهم آن پرداخته است. در مسأله امامت نيز كه قرآن، اهميت ويژه اي براي آن قايل بوده و آن را آخرين مرحلة سير تكاملي انسان شمرده است، به صورت كلي سخن مي گويد.

2. يكي از بزرگترين عيب هايي كه بر كتاب هاي مقدس تورات و انجيل وارد شده و آنها را از حجيت و اعتبار انداخته، تحريف شدن اين كتاب هاست. از آنجا كه امام علي (ع) در طول تاريخ، دشمنان بسياري داشت به يقين اگر نام او در قرآن مي آمد، دشمنان ولايت و امامت به تحريف قرآن دست مي يازيدند، در اين صورت قرآن نيز مانند كتابهاي ديگر از حجيت و اعتبار مي افتاد. گفتني است اين احتمال از آن جا قوت مي گيرد كه در تاريخ اسلام رويدادهاي فراواني در حضور عموم رخ داده، ولي بعدها دربارة آن اختلاف پديد آمده است. براي نمونه، جريان

غدير خم در حضور چندين هزار نفر به وقوع پيوست. ولي بعدها همين مردم بر آن خدشه وارد كردند. همين افراد بودند كه سخنان صريح پيامبر (ص) را درباره ولايت امام علي (ع) تأويل و توجيه كردند، و فدك را از دست فرزندان پيامبر درآوردند. چنين افرادي براي رسيدن به هدف خود و حذف نام امام علي (ع) حاضر مي شدند به هر كاري حتي تحريف قرآن دست بزنند. البته خداوند وعده فرموده است كه قرآن را حفظ كند انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون. يكي از راه هاي حفظ قرآن نيز نياوردن برخي جزئيات بحث برانگيز است.

3. با اين كه نام امام علي (ع) به صراحت در قرآن نيامده است ولي به اعتراف همة علماي شيعه و سني بيش از صد آيه در شأن و فضايل امام علي (ع) نازل شده است كه بيشتر آنها محكمات هستند. (2)منابع و مآخذ :

1. علوم قرآن، سعيدي روش، ص226

مجله صباح، شماره 1، بهمن و اسفند، 1380، ص132-131

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.