-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39251 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به مصيبتهايي كه در كشور شيعه عراق بروز كرده، چرا ائمه اطهار كه حي و زنده هستند و اين فشارها را بر مردم مظلوم مي بينند عليه اشغالگران و ظالمان اقدامي صورت نمي گيرد؟ همچنين مردم مظلوم فلسطين؟در ابتدا بايد گفت : خداوند انسان را بيهوده و بي هدف نيافريده است، بلكه از آفرينش او، هدفي مادي و معنوي را براي آدمي فراهم آورده است، به همين دليل پيامبران و اماماني را فرستاده تا او را هدايت كنند و به سرمنزل مقصود برسانند. همچنين انسان را موجودي مختار آفريد تا با اختيار، راه خود را برگزيند.

خداوند مي فرمايد : ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد و خواه ناسپاس(1)

حال پس از اين مقدمه، موضوع را از چند جنبه مورد بررسي قرار مي دهيم :

1. گفته شد كه انسان موجود مختار است. يعني هر چند خداوند، آفرينندة هر چيزي است ولي قضا و اراده الهي بر اين تعلق گرفته است كه انسان مختار باشد و راه سعادت، يا شقاوت را به اختيار خود برگزيند. و خداوند ميفرمايد : اين (عذاب) به دليل چيزي است كه دست هاي ما از پيش فرستاده وگر نه خداوند به بندگان خود ستم نمي كند.(2)

2. اينكه چرا جنايت كاراني مثل آمريكا و اسرائيل چنين قدرت و امكاناتي دارند و ظلم و جنايت مي كنند بايد گفت: يكي از سنت ها و عذاب هاي خداوند، استدراج است. يعني خداوند طغيان گران جور و زورمند را بي درنگ گرفتار مجازات نمي كند، بلكه صبر مي كند تا آنان بيش از پيش در مسير طغيان گام بردارند. و خداوند نيز بر نعمتهاي خود ميافزايد تا با افزايش كفران آنان در برابر اين نعمت ها عذاب شان دردناك تر شود.

خداوند در قرآن مي فرمايد : و آنان كه آيات ما را دروغ پنداشتند به تدريج از جايي كه نمي دانند مجازاتشان خواهيم كرد و به آنان مهلت مي دهيم، زيرا طرح و نقشة من، نيرومند و حساب شده است.(3)

پس استدراج در ظاهر، نعمت و ثروت و قدرت است، ولي درحقيقت چيزي جز نقمت و عذاب الهي نيست.

3. ممكن است اين پرسش به ذهن بيايد كه استدراج را نسبت به مجرمان مي پذيريم، ولي چرا مظلومان دچار ظلم و ستم شوند؟ در پاسخ مي گوييم : خداوند انسان را به بهترين وجه و نظام آفريده است و او را موجودي مختار قرارداده است، وبه حكم اختيار بايد يكي ازدو راه را برگزيند همان گونه كه عقل در وجود انسان نهاده شده، شهوت و غضب نيز قرار داده است. چه بسيار انسان هايي هستند كه خشم و غضب شان بر عقل شان چيره مي شود. در اين صورت به تباهي دست مي زنند و بر مظلومان طغيان مي كنند. پس وجود ظالم و مظلوم لازمة جدايي ناپذير عالم مادي است و ممكن نيست انسان گونه اي آفريده شود كه هيچ ستم، طغيان و گناهي نكند و كسي مظلوم واقع نشود.

4. نظامحاكم بر جهان، نظام علّيمعلولي است. يعني هر معلولي، علت خاص و هر علّتي، معلول مخصوص دارد. آتش ميسوزاند، چه هيزم در آن بريزند و چه انسان. و يا چاقو مي برد، چه گوشت گوسفند باشد و چه بدن انسان. اگر خداوند و يا امامان معصوم( كه به فرمان خدا و به اذن او كاري انجام مي دهند، بخواهند راه را بر علت ها و تأثير آنها ببندند، نظام كلي حاكم بر جهان از بين مي رود و ديگر اختيار و اراده بشر معنا ندارد.

در اينجاست كه مظلومان اگر ببينند ظلمي بر آنها مي شود ساكت ننشينند و با ظلم مبارزه كنند و از مرگ نهراسند. قطعاً اگر خود مردم عراق و يا فلسطين در برابر ستم مستكبران مقاومت كرده و تسليم نشوند كمك خداوند و ياري امامان(همراه آنهاست، و حتماً به پيروزي نهايي به خواست خداوند خواهند رسيد.تكميل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تكامل و پويايي كارماست.طرح گفتمان ديني در مساجد

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه انسان/ آيه3

2. سوره مباركه رعد/ آيه16

3. سوره مباركه اعراف/ آيات 182 و 183

o شهيد مرتضي مطهري : انسان و سرنوشت، ص399، / عدل الهي، ص126

تفسير الميزان، ج8، ص364/ تفسير نمونه، ج7، ص32

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.