-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در احاديث است كه فقط شيعه وارد بهشت مي شود پس در مورد بقيه مردم (سني ها و مردم كشورهاي ديگر كه در جاهايي هستند كه اصلاً دين به آنها نرسيده است) چگونه است؟ابتدا در مورد قسمت دوم سؤال شما بايد بگويم كه تمامي انسانها در روز قيامت مورد سؤال قرار ميگيرند و كسي بدون محاكمه راهي بهشت يا دوزخ نمي شود، جز عده اي بسيار محدود نظير انبياء و ائمه معصومين ( ، و در مورد قسمت اول سؤال شما بايد به نكات زير توجه كنيم.

1.بهشت و جهنم مخصوص انسانهايي كه پس از بعثت پيامبر( ما آمده اند نيست كه فقط ويژة شيعيان يا حتي مسلمانان باشد.

بنابراين همة انسانهاي صالح كه در امتهاي گذشته بوده اند نيز وارد بهشت مي شوند و همانطور كه قرآن كريم فرموده است : ان الدين عندا... الاسلام(1) دين در نزد خدا اسلام است. و بنابراين دين همة پيامبران اسلام است، گرچه دين حضرت ختمي مرتبت بطور ويژه اسلام ناميده مي شود(2) و كاملترين دين است و تمام معارف اديان گذشته را در خود دارد.

2. قرآن كريم بهشت را با اسامي زيادي توصيف نموده است از جمله دارالمتّقين.(3) پس هر كس با تقوا و متّقي باشد اهل بهشت خواهد بود.

قرآن كريم در آيات متعدد ويژگي بهشتيان را بيان كرده است كه آنها كساني هستند كه اعمال نيكشان بر اعمال بد غالب آمده است. از جمله اين آيات مي توان به اين مورد اشاره كرد : آنها كه ترازويشان سنگين است رستگارانند(4)

هر كه ترازويش سنگين باشد در يك زندگي پسنديده است.(5)

3. از اين بيان معلوم شد كه بهشت نه ويژه شيعيان و نه ويژه مسلمانان است. اما بعد از بعثت نبي مكرّم اسلام، اگر بر كسي اسلام عرضه شود و عليرغم آشنايي وي با اسلام، از پذيرش آن سرباز زند چنين فردي كافر است. همچنين در مورد فرق اسلامي، معتقديم كساني كه به خاندان پيامبر احترام نگذارند و اصطلاحاً ناصبي باشند ـ يعني به اهل بيت بيحرمتي كنند و به آنها ناسزا بگويند ـ اهل دوزخ مي باشند.

ولي در مورد عموم برادران اهل سنت در صورتيكه حقيقت شيعه به آنها عرضه نشده باشد نمي توانيم ادعا كنيم كه آنها بهشتي نخواهند بود. چرا كه با تبليغات سنگيني كه از جمله توسط وهّابيون عليه شيعيان انجام مي شود، بسياري از برادران مسلمان اهل سنت آشنايي صحيحي با شيعه ندارند، اما به امامان ما احترام فراوان مي گذارند كه انشاءا... همين موضوع باعث نجات آنان خواهد بود. و در شرايط كنوني كه استكبار جهاني بدنبال تفرقه بين مسلمانان و دست اندازي و تسلط به منابع آنان مي باشد وظيفة ما حفظ وحدت مي باشد.منابع و مآخذ:

1. سوره مباركه آل عمران/آيه19

2. برگزيدة تفسير نمونه، ج1، ص270 و 304

3. دانشنامة قرآن، بهاءالدين خرمشاهي، ج1، ص400

4. سوره مباركه اعراف/آيه8

5. سوره مباركه قاعده/آيات6و7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.