-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39280 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در روي منبرها گفته مي شود كه حضرت زهرا در زمانيكه عمر و ابوبكر آمدند بديدار ايشان سلام كردند و حضرت جواب سلامشان را ندادند در صورتيكه جواب سلام واجب است. لطفاً حكمت آن را بيان كنيد؟طبق آنچه كه در كتب تاريخ آمده است. وقتي خليفه اول و دوم به عيادت حضرت فاطمه الزهرا (س) رفتند و سلام كردند آن حضرت جواب سلام آنان را نداد و روي خود را به طرف ديوار برگرداند.

آن دو براي بار دوم و سوم برخاستند و به اين طرف و آن طرف بستر كه روي فاطمه (س) به آن سو بود رفتند و سلام كردند. ولي فاطمه (س) همچنان جواب آن دو را نداد و به زناني كه در كنار بسترش بودند دستور داد صورتش را از طرف آنها برگردانند. (1)

در برخي كتب تاريخي نيز ذكري از سلام كردن دو خليفه و عدم پاسخ از سوي حضرت فاطمه زهرا (س) نيامده است. و فقط نوشته اند: آن حضرت روي خود را از آنان برگرداند. (2)

به هر حال اين احتمال وجود دارد كه پاسخ ندادن آن حضرت به سلام دو خليفه از باب امر به معروف و نهي از منكر باشد.

علماي اسلام در مورد مراتب امر به معروف و نهي از منكر نوشته اندكه انسان بايد با رعايت شرايط نهي از منكر نمايد و در برخي موارد اگر مراتب نازل امر به معروف و نهي از منكر (مانند نهي از منكر با زبان) مؤثر واقع نشد به اقدام عملي متوسل گردد. همانطور كه حضرت امام حسين (ع) در واقعه عاشورا به منظور امر به معروف و نهي از منكر قيام كردند و علاوه بر كشتن تعداد زيادي از سپاهيان يزيد كه همگي مسلمان هم بودند جان خود و همراهيانشان را نيز فدا نمودند.

شايد پاسخ ندادن حضرت فاطمه زهرا (س) به سلام آن دو نفر كه مرتكب خلاف بسيار بزرگي شده بودند به گونه اي كه باعث گمراهي اكثر مسلمانان تا حال حاضر گرديده است ـ از باب نهي از منكر بوده است و خواسته اند بدين وسيله آنان را از كار خلافي كه مرتكب شده اند باز دارند. وقتي در برخي موارد براي نهي از منكر كشتن فرد مسلمان جايز باشد، همانگونه كه امام حسين (ع) اين كار را كردند قطعاً پاسخ ندادن به سلام اشخاص با هدف نهي از منكر اشكالي نخواهد داشت.منابع و مآخذ:

1ـ سيد هاشم رسولي محلاتي، زندگاني حضرت فاطمه زهرا و زينب و ام كلثوم، ص228

2ـ كتاب سليم بن قيس، ج2، ص869 به نقل از ماساه الزهرا، ج1، ص241

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.