-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39302 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ولي عظمي، اجازه و دستور جهاد را در برابر مستكبران زمان، آمريكا و اسرائيل جنايت كار نمي دهند؟ زيرا اين مستكبران حرم اميرالمؤمنين علي ع را گلوله باران كرده و عده زيادي از مسلمين عراق را قتل عام كرده اند. چرا ولايت ساكت است؟احساس و عاطفه شما عزيز گرامي در خصوص جنايات مستكبران و ظلمها و تجاوزات آنان قابل تقدير و تحسين و ارزشمند است اما ...

موضوع و بحث جهاد يكي از مباحث عمده و مهم و حساس است. در ميان علماي شيعه در دوران گوناگون (عصر غيبت و عصر حضور) مباحث و نظراتي مطرح است كه توصيه مي كنم به رساله هاي عمليه مراجع عظام و بزرگوار (بحث ملحقات) مراجعه نماييد تا در جريان مباحث و نظرات قرار گيريد.

اما اين كه چرا ولي فقيه حكم جهاد صادر نمي كند را خودش مي داند. ولي فقيه است كه مصلحت را تشخيص مي دهد و بر اساس مصالح امت اسلامي تصميم مي گيرد و اقدام مي نمايد و ما به عنوان مقلد بايد تابع حكم او باشيم. نمونه هاي فراواني در تاريخ حتي در عصر ائمه (ع) وجود داشته است كه علي رغم تقاضاي صدور حكم جهاد امامان، پاسخ منفي داده اند از جمله در زمان امام صادق از آن حضرت تقاضاي صدور حكم جهاد كردند وقتي حضرت موافقت نفرمود تشخيص مصلحت جامعه با امام مسلمين و هر فرماني صادر كرد مطاع است جنگ يا صلح و خلاف آن جايز نيست و بايد سعي كنيم كاسه داغ تر از آتش و دايه مهربانتر از مادر نباشيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.