-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اهل سنت حضرت علي (ع) را به عنوان امام قبول ندارند؟اهل سنت فرقه ها و گروههاي مختلفي هستند با عقايد مخصوص به خود كه پس از پيامبر (ص)، امام علي (ع)، ابوبكر، عمر، عثمان را جانشينان پيامبر (ص) مي دانند. اهل سنت براي ائمه معصوم (ع) احترام فراواني قايلند، تا آنجا كه شافعي يكي از بزرگان اهل سنت مي گويد:

لو كان حب آل محمد رافض فليشهد الثقلان اني رافض

اگر دوستي و عشق آل محمد (ص) شيعه بودن است، پس قرآن و عترت گواهي مي دهند كه من شيعه هستم

محبت اكثر اهل سنت به ائمه حتي در بعضي از موارد از دوستي هاي ظاهري برخي از شيعيان نيز بالاتر است. بنده، برادران اهل سنتي را مي شناسم كه با اعتقاد عميق به ائمه معصوم حاجت خود را با آنان در ميان گذاشته و پاسخ گرفته اند.

سخن اهل سنت اين نيست كه امام علي (ع) نمي تواند خليفه اسلامي باشد، بلكه معتقدند كه جانشين پيامبر و خليفه اسلامي لازم نيست معصوم باشد و حال آنكه در عقايد شيعي شرط اساسي براي امامت و خلافت عصمت مي باشد.

نكته قابل توجه ديگر آن است كه بسياري از اهل سنت از بيان هاي روشن و صريح قرآن و بويژه پيامبر اكرم (ص) درباره امامت علي (ع) و ائمه معصوم بي خبر بوده اند و به تعبير ديگر با مكانيسمها و شيوه هاي گوناگون آنان را در اين بي خبري و غفلت قرار داده اند.

پس از رحلت پيامبر (ص) براي ناآگاه داشتن توده ها پيرامون امام علي (ع) به دستور خليفه سخنان پيامبر (ص) ممنوع اعلام گرديد و در توجيه آن گفتند: قرآن ما را بس است.

حسبنا كتاب الله

علاوه بر اين بعضي از دانشمندان اهل سنت مانند محمد بن جرير طبري و ابن كثير و حتي در دوران معاصر حسنين هيكل (وزير فرهنگ مصر در زمان خود) نيز به طرق مختلف در پنهان كردن امامت و خلافت امام علي (ع) و ائمه معصوم (ع) كوشش فراوان كردند. با اين حال جريانات سياسي حاكم در جهان اسلام ائمه معصوم را به زنجير، تبعيد و زندان كشيده و اجازه ندادند تا اطلاع رساني ائمه معصوم در باب حقيقت امامت و عصمت به شكل مطلوب صورت گيرد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.