-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39316 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مي دانيم كه همين عزاداري امام حسين (ع) و غيره است كه اسلام را زنده نگه داشته ولي آيا با شادي كردن در تولد ايشان نمي توان اسلام را زنده نگه داشت آيا نمي توان چنين برداشت كرد اين عزاداري ها يعني نفرين بر عالمان و ستمگران يعني مبارزه با كفر از طريق گفتن معصيت توضيح دهيد؟با شما هم عقيده هستيم كه مقداري حزن و اندوه در ميان متدينان بيش از شادي و نشاط است و برخي اسلام را به گونه اي جلوه مي دهند كه برخي جرأت و جسارت پيدا مي كنند بگويند اسلام دين عزا و مصيبت ا ست و حال كه اينگونه نيست و امامان بزرگوار سفارش فرمودهاند در شادي آنان شاد و در غم آنها غمگين باشيم ولي متأسفانه آن مقدار كه براي ايام عزاداري ائمه و از جمله حضرت رسول (ص) و امير المومنين (ع)، امام حسن و امام حسين (ع) و ساير ائمه برنامه ريزي مي كنيم براي تولدشان برنامه ريزي نمي كنيم. حتي ميزان برنامه ها و مراسم ها براي تولد امامان از چند اهم برنامه هاي دوران عزاداري ايشان كم است. مثلاً براي امام حسين (ع) دو ماه عزاداري مي كنيم ولي براي تولدش فقط يك روز و آن هم گسترده نيست. چه بسا بسياري از مردم روز تولد امام حسين (ع) را نمي دانند چه روزي است ولي ايام شهادتش را مي دانند.

و حال آنكه امام حسين (ع)، امام حسين است. تولدش هم مهم است، شهادتش نيز مهم است تولدش تولد احياگر دين است و شهادتش نيز احياي دين است درست است كه قدري در باب عزاداري به افراط گرويده ايم و حتي برخي ازعزاداريها گناه و معصيت است و استاد شهيد مطهري در كتاب ارزشمند حماسه حسيني فرياد برآورده است كه با اين خرافات مقابله و مبارزه كنيم و فرموده است در مجلسي كه روضه دروغ و تحريف خوانده مي شود يا بايد جلوي آنرا گرفت و يا مجلس را ترك كرد. (1)

ولي متأسفانه ما در برابر اين دورغ پردازي ها و گناهان و معاصي كه به نام امامان صورت مي گيرد بي تفاوت هستيم و حال آنكه بايد مقابله و مبارزه اي همگاني را آغاز كنيم حتي اگر با بي اعتنايي به اين دروغپردازي ها و دروغ پردازان باشد.

ما بايد بيش از آنچه به غم و اندوه در مصيبت ائمه توجه داريم بايد به القاء شادي و نشاط به جامعه توجه كنيم. بايد جامعه اي با نشاط و شاداب داشته باشيم و البته به موقع و بجا در ايام عزاداري امامان نيز به تعزيه و مرثيه و عزاداري و سوگواري بپرداريم. تغيير اين شرايط نيازمند عزم ملي و همگاني است كه خوشبختانه توجه نسل امروز به اين مسأله جلب شده است.

انشاء الله اميد است به نتايج مطلوب و ارزشمندي نايل گردد و اميدواريم آگاهي عمومي به حدي افزايش يابد كه اين يك جانبه گرايي ها جايگاه خود را از دست بدهد.

منابع و مآخذ:

1ـ حماسه حسيني، بحث تحريفات عاشورا

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.