-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ما در تولد امامان كه مولود خواني مي كنيم نوعي آهنگ شبيه به عزا اريم؟به نكته بسيار مهم و با اهميتي اشاره كرده اي كه در حال حاضر در كشور ما جريان دارد. بر اساس تحقيقات جهاني يكي از مهمترين مشكل جوامع مشكل افسردگي است كه متأسفانه در كشور ما نيز بيش از 65 درصد مردم به نحوي از مشكلات روحي و رواني و افسردگي رنج مي برند و بدون شك يكي از عوامل پيدايش افسردگي و ناراحتي هاي روحي و رواني نداشتن شادي و نشاط است كه در ايام و مناسبتهاي مذهبي نيز اين مسأله نمود و بروز دارد. عمدتاً براي شهادت حضرت زهرا (س) دو دهه عزاداري مي شود ولي براي تولد آن حضرت فقط يك روز و البته نه با آن گستردگي و رونق جشن گرفته مي شود. و گاهي به قول شما خواهر محترمه صبغه عزا به خود مي گيرد و بسيار مشاهده كرده ايم كه مجلسي براي تولد يك امام برگزار شده و در پايان روضه خواني و گريه بوده است. نه اينكه گريه بد است بلكه بسيار خوب است و مفيد البته كه خنده هم بد نيست بلكه خوب است و بر هر درد بي درمان دواست و در دستورات اسلامي نيز مؤمنان موظف شده اند شادي خودشان را در چهره شان نمودار كنند ولي حزن و اندوهشان را در دل نگه دارند بدون ترديد اين دستور اسلامي موجب مي شود اندوه در جامعه كاهش يابد تا افراد با ديدن اندوه ديگران اندوهناك نشوند بلكه با شادي آنان شاد گردند و نيز پوشيدن لباس كدر و سياه كه امروزه مي گويد رنگ سياه غم و اندوه مي آورد، در دستورات اسلامي مكروه شمرده شده است و اين هم نشانه اهميت اسلام به شادي و نشاط جامعه است ولي متأسفانه در جامعه ما به عزاداري و سوگواري بيشتر اهميت داده شد و مي شود و به جشن و سرور كمتر پرداخته مي شود و براي همين است كه هنوز مرزهاي شادي و نشاط و جشن دقيقاً مشخص نيست و برخي كارها را ناشايست و برخي جايز مي شمرند يكي از دلايل اين است كه مسأله جشن و سرور و شادي و نشاط و چگونگي ابراز آن هنوز در جامعه مطرح و تبيين نشده است. و البته براي تبيين حدود و مرزهاي شادي و گناه باعث بحث و بررسي هاي كارشناسي صورت گيرد و همين كه ديده مي شود كساني همانند شما به اين مسأله توجه دارند و مي پرسند بسيار مفيد است و بسيار گسترده و بيشتر شود تا جوانب آن تبيين و توسعه يابد و انشاء الله روزي همانند عزاداري رونق و توسعه يابد. انشاء الله

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.