-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39321 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در ذكر تسبيحات فاطمه الزهراء بايد سبحان الله 33 مرتبه و الحمد الله 33 مرتبه و الله اكبر 34 مرتبه گفته شود، علت انتخاب اين اعداد چه ميباشد؟پروردگار مهربان و پيامبران و معصومين (ع) طبق روايتي از پيامبر اكرم مانند طبيب هستند و براي درمان روح و جسم انسانها آمادهاند. و اما در طول زندگي و دوره عمرمان مريض ميشويم كه در اين صورت بايد به طبيب مراجعه كنيم و از آنها شفاء بگيريم.

همانطور كه در دعاي كميل ميخوانيم يا من اسمه دواء و ذكره شفاء ذكر شفاء و اين طبيبان روح بشر براي درمان انسانها داروهاو نسخههايي پيچيدهاند كه يكي از آنها ذكر است. كه ذكر باعث ياد خدا ميشود و با ياد خدا دلها آرامش مييابد و اين آرامش دل چيزي است كه انسانها به آن احتياج دارند. و براي اذكار تعداد و شمارههاي مشخصي معين كردند و دليل انتخاب تعداد ذكرها بهخاطر تاثير آن در روح انسان است كه همان مقدار مثلاً 34 مرتبه الله اكبر داراي تاثير است.

مثلاً شما وقتي به پزشك مراجعه ميكنيد و ميگويد فلان قرص را روزي 3 مرتبه بخور. شما به پزشك بگوييد كه چرا سه مرتبه بخورم و علت انتخاب سه مرتبه چيست، پزشك به شما ميگويد چون روزي سه قرص در بدن شما اثر ميگذارد. و باعث رفع بيماري شما ميشود. كمتر از آن اثر ندارد و بيشتر از آن ضرر ميرساند.

همين طور معصومين با آن علملدني كه وصل به علم مطلق پروردگار است ميدانند كه فلان مقدار ذكر داراي اثر است.منابع و مآخذ:

1ـ بحار انوار

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.