-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39323 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه معناي كلمه نفس به معني خود است چرا در آيه مباهله و انفسنا و انفسكم بر خود پيغمبر (ص) حمل نميشود و جدا از روايات آيا در خود ؟آيه نشانهاي هست كه بتوان آن را بر اميرالمومنين علي (ع) حمل كرد؟1ـ آنچه فرموديد سؤالي است درباره آيه 61 سوره مباركه آل عمران است. كه 51 نفر از صحابه پيامبر (ص) مصداق آنرا اهل بيت دانستهاند و ميفرمايد:

فمن حاجك فيه من بعد ماجائك من العلم فقول تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لغته الله علي الكاذبين.

پس هر كس درباره عيسي با تو مجادله كند بگو بياييد ما و شما با فرزندان و زنان خود مباهله كنيم تا لعن و عذاب خدا را بر هر طرف كه دروغگو ميباشد وارد سازيم.

2ـ علامه طباطبايي در اين باره ميفرمايد: كساني كه با رسول اكرم حاضر براي مباهله شدند يعني، علي و فاطمه و حسنين (عليهم السلام) تمامي با رسول الله در موضوع دعوي و همچنين در دعوت شركت داشتند و اين خود بزرگترين منقبت اهل بيت شمرده ميشود يعني براي مباهله تنها به خود و علي كه مصداق انفسبا بودند و به حسن و حسين كه مصداق ابناءنا محسوب ميشوند و به فاطمه كه مصداق نساءنا بود اكتفا فرمود و امتثال امر الهي را هم به آن وسيله انجام داد.

3ـ امام رضا (ع) در پاسخ به كساني كه منظور از نفس را اميرالمؤمنان نميدانستند و فقط پيامبر (ص) ميدانستند، فرمود: خطا رفتيد منظور از آل، علي ابن ابيطالب است. چنان كه حديث ديگري از پيغمبر آن را تأييد ميكند كه خطاب به بنو وليعه ـ تيرهاي از كنده ـ فرمودند اگر از روش خود دست برندارند مردي را كه چون نفس خودم ميباشد ـ يعني علي ابن ابيطالب ـ را بسوي آنان خواهم فرستاد. در روايتي ديگر امام رضا (ع) به واژه نفسنا براي ولايت و خلافت علي (ع) استناد ميكند و در روايتي ديگر امام موي كاظم (ع) انفسنا را علي (ع) ميداند. در روايتي ديگر جابر بن عبد الله انصاري ـ صحابه پيامبر ـ منظور از عبارت انفسنا را پيامبر و علي معرفي ميكند.

4ـ علامه طباطبايي اشاره ميكند كسي نميگويد مراد از لفظ انفسنا علي(ع) است بلكه منظور آن كسي كه نبي مكرم در مقام امتثال، امر الهي جز فاطمه و علي و حسنين (ع) را نياورد و از آن روشن ميشود كه فاطمه تنها مصداق نساءنا بوده و علي هم تنها مصداق انفسنا و تنها مصداق ابناءنا حسنين (ع) ميباشند.

ضمن آنكه در بعضي روايات گذشته آمده بود كه انفسنا و انفسكم رسول الله و علي (ع) هستند.

زيرا لفظ صراحت دارد كه مقصود بيان مصداق كلمه است.

5ـ تا اينجا بخش اول سؤال شما پاسخ داده شده كه رسول الله نيز داخل در مصداق ميباشد و در مورد قسمت دوم سؤال شما بايد با قاطعيت بگوييم هيچ دليل قرآني كه به مدد آن اثبات كنيم مصداق اين آيه چيست وجود ندارد كما اينكه نسبت به عموم آيات قرآن هيچ دليلي از ساير آيات قرآن براي تعيين مصداق وجود ندارد چون اصولاً قرآن متكفل چنين كاري نيست. و يقيين مصاديق و جزئيات آيات به عهده سنت معصومين است و در روايات متعدد به اين امر توجه شده و يكي از توطئههاي اسلام ناب و اهل بيت در طول تاريخ همين بوده كه ميگفتهاند: حسبنا كتاب الله يعني كتاب خدا براي ما كافي است و ما به سنت پيامبر و ساير معصومين نياز نداريم اگر اين گونه باشد مسلمانان از كجا بفهمند براي عمل به آيه اقيموا الصلوه چگونه و چه زماني و چند ركعت نماز بخوانند.

همينطور در مورد خمس، ذكات، حج و ساير عقايد و احكام اسلامي. پس ما نيازمند سنت و سيره معصوم براي درك كامل قرآن هستيم.منابع و مآخذ:

توضيحات شماره هاي 1،2،3، و4 از الميزان فارسي، ج6، ص 57 تا 90، مجموعه 40 جلدي.

الميزان فارسي، ج 3 ص 385 تا 417، مجموعه 20 جلدي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.