-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39324 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا تبليغاتي كه كشورهاي ديگر براي جوانان شيعه و انقلابي ايران براي به فساد كشاندن آنها مي كنند ما نيز براي مبارزه با اين تبليغات و مبارزه با اين شبيخون فرهنگي انجام مي دهيم؟ آيا اين مقدار مبارزه كافي است؟

موجب كمال خوشوقتي و خوشحالي است كه جوانان عزيز كشورمان حتي در شهرهاي كوچك و دور افتاده از مركز از روحيات پر شور انقلابي و ديني برخوردارند و براي اسلام و مكتب حياتبخش تشيع دل مي سوزانند و براي ترويج و توسعه آن همت مي گمارند و از نقص تبليغ و ترويج مذهب گلايه و شكوه دارند. آفرين بر اين همت و پشتكار و تلاش و جديت و شور و نشاط. آرزو مي كنيم اين روحيه بيش از پيش گسترش يابد و بخش قابل توجهي از جوانان عزيز كشور به اين صحنه شور و حماسه گام نهند و با ابتكار و خلاقيت و شور و شوق به ميدان مبارزه با جهل و ناآگاهي و بي بصيرتي و مقابله با هجمه هاي گسترده جوامع استكباري قدم بگذارند و آينده اي توام با حماسه هاي جاودان و ماندگار خلق كنند.

دوست عزيز! قدر مسلم تلاش فرهنگي كشور و جامعه ما در برابر حجم وسيع و طوفانهاي سهمگين تبليغات سموم و زهر آگين جوامع استكباري و نظام سلطه جهاني اندك و ناچيز است و نمي توان با آن همه دستگاههاي عظيم خبري و تبليغي جهاني مقابله و مبارزه كند. چه بسيار انسانها و افراد و جوامعي بوده و هستند كه تاكنون حتي يك كلام از زبان ما نشنيده اند. و اسلام و انقلاب اسلامي و امام و جمهوري اسلامي و قرآن و اهل بيت و شيعه و ... را از زبان مستشرقان شنيده اند. و از قلم شرق شناسان اسلام ستيز خوانده اند. چه بسيار قرآنهايي كه توسط آنان ترجمه و چاپ و نشر شده و هر آنچه خواسته اند به اسم اسلام و قرآن نوشته اند. چه بسيار كتابها، مجلات، مقالات و سخنراني هايي كه در كشورهاي گوناگون در طول قرنهاي متمادي توسط مجامع شرق شناس و اسلام شناس غربي ارايه شده و اسلام و مذاهب اسلامي، قرآن، اهل بيت، نبوت، امامت و ... را به جهانيان معرفي و عرضه كرده اند اسلام و قرآني كه با اسلام و قرآن حقيقي فرسنگها فاصله دارد بلكه اسلام و قرآني كه درست در نقطه مقابل اسلام و قرآن قرار دارد. كافي است شما كتابهاي مربوط به شرق شناسي و آثار و نوشته هاي مربوط به خاور شناسان را

مرور كني آنگاه اندكي متوجه خواهي شد چه توطئه هاي بزرگي بر ضد اسلام در طول قرنهاي گذشته سامان داده اند ولي به بركت قرآن كريم كه فرموده است: دشمنان مي خواهند نور خدا را خاموش كنند ولي شدني نيست.

امروز هم با همه هجوم وسيع و گسترده استكبار اسلام يكي از اديان زنده اروپاست. مسيحيت با همه تلاش خودش نتوانسته است جوامع اسلامي و ايران را تسخير كند ولي اسلام مي رودكه اروپا و غرب را تسخير كند و برخي از متفكران غربي گفته اند قرن 21 قرن غلبه و حاكميت اسلام بر اروپاست.

دوست عزيز! همچنان ما در سطح جهان مظلوم هستيم و صدايمان به جايي نمي رسد. اما باور داريم كه دين ما حق است و روزي فاتح جهان خواهد شد و البته بايد خيلي بيش از اين تلاش كنيم و از نزاعهاي پست و حقير بپرهيزيم و نيرويمان را متمركز كنيم براي مقابله با دشمنان عنود و لجوج تا دندان مسلح.

به اميد پيروزي و حاكميت دين حق، اسلام راستين بر اين گيتي. انشاء الله

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.