-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39331 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما بايد با اهل سنت چگونه باشيم؟ (از نظر جزئيات مذهبي و بحثها)احساس مسؤوليت شما نسبت به مسايل اجتماعي ومذهبي به عنوان يك جوان در جامعه اسلامي قابل تحسين و تقدير است. در خصوص سؤالي كه مطرح كرديد يادآور مي شويم كه:

اولاً عقايد هر كدام از شيعيان و مسلمانان سني مذهب براي خودشان محترم است و هيچ كدام حق نداريم عقايد، احكام و مقررات يكديگر را به باد تمسخر و استهزاء بگيريم يا نسبت به همديگر توهيني و اهانت روا داريم. اين نوع رفتار و برخورد از يك انسان مسلمان بدور است و دون شأن اوست. ما در برابر هم كيشان مسلمان خود از هر فرقه و مذهب كه باشند با رأفت و مهرباني و برادرانه رفتار كنيم و از هر گونه رفتار ناشايست و غير اخلاقي به شدت احتراز كنيم. نه تنها با همكيشان مسلمان بلكه با ديگر اقوام و ملل و پيروان مذاهب بايد با مهرباني و عطوفت رفتار كنيم و از هر گونه اهانت بشدت پرهيز كنيم.

آنان اگر برادر ديني ما نيستند به تعبير امام و پيشواي بزرگمان حضرت علي (ع) برادر انساني ما هستند و متحقق احترام و تكريم اند.

ثانياً وحدت و برادري و دوستي به منزله كنار گذاشتن عقايد و باورها و دستورات ديني و مذهبي نيست. وقتي مي گويم بايد با يكديگر دوست و مهربان بود به اين معني نيست كه از اعتقادات و باورهاي ديني و مذهبي خودمان دست بكشيم. و اعتقاد و باور ديگران و مذاهب ديگر را بپذيريم، ما بايد مقيد به اجراي دستورات ديني خودمان باشيم و هر جا كه مراجع و علماء اجازه دادند برخي از مسايل را رها كنيم بخاطر حفظ وحدت رها كنيم. مثل اينكه مي گويند در نماز جماعت اهل سنت در مكه و مدينه شركت كنيد و بدون مهر نماز بخوانيد. اگر اصرار بكنيم كه بايد مهر بگذاريم خلاف است و مصلحت همان چيزي است كه مراجع مي فرمايند ولي وقتي مي گويند با آنان نماز بخوانيد به اين معني نيست كه مثل آنها بشويم و دست بسته نماز بخوانيم و بعد هم در منزل و مسجد خودمان هم همانند آنها نماز بخوانيم. ما بايد به عقايد خودمان پاي بند باشيم و آنها را انجام دهيم و هر جا كه علماي ما اعلام كردند برخي از آداب را رها كنيم تا نشان بدهيم ما اهل وحدت هستيم بايد اين كار را بكنيم و تعصب به خرج ندهيم ولي جداي از آن رها كردن دستورات ديني خودمان جايز نيست. وحدت و همدلي و برادري آري، رها كردن مذهب و به مذهب آنان در آمدن ممنوع.ثالثاً اگر بحث از مسايل مذهبي پيش آمد با دليل و مدرك مستند بحث كنيم و اگر طرف مقابل قانع نشد با اين عبارت كه عقايد شما براي شما محترم است و ما هم به عقيده شما احترام مي گذاريم، و اما ما نيز به عقايد خودمان پاي بند هستيم و به آن عمل مي كنيم. اگر چه در بخشي از مسائل جزئي با هم اختلاف داريم ولي در مسائل كلان مثل قبله، كتاب و بسياري از مسائل ديگر با يكديگر هماهنگ هستيم و اختلافي نداريم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.