-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39332 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خيلي از مردم اهل سنت ادعا دارند كه ابوحنيفه از شاگردان امام صادق(ع) نبوده و مي گويند خود ابوحنيفه در كتابهايش نوشته است من در شهر ديگر و امام صادق(ع) در شهر ديگر بوده است لطفاً راهنمايي فرماييد؟به خاطر ترس از اينكه ادعا نشود مكتب تسنن شاخه اي تحريف شده از مذهب تشيع است، ادعايي را نموده اندكه ناشي از فاصله علمي بين علماء و مردم و اهل تسنن است و اگر چه ادعايي از روي جهل و ناآگاهي و يا تعصبي است چرا كه: نه تنها ابوحنيفه بلكه تمامي رؤساء مكاتب اهل سنت از شاگردان امام صادق (ع) بودند نهايت ابوحنيفه و مالك شاگرد بلاواسطه و شافعي و احمد بن حنبل شاگرد مع الواسطه امام بودند چه اينكه شافعي شاگرد مالك و احمد بن حنبل شاگرد شافعي بود.

و چون ادعاء بر سر ابوحنيفه است دليل مي آوريم: كتاب الامام الصادق و المذهب الاربعه ج1، ص 232 و ج2، ص500 از كتابي به نام مختصر تحفه اثني عشريه، ص8، كه در هندوستان در سال 1301 به چاپ رسيده و پر از طعن بر شيعه است، نقل مي كند: هذا (ابوحنيفه) رضي الله عنه وهو بين أهل السنه كان يفتخر و يقول بافصح لسان: لو لا السنتان لملك النعمان و كتاب تحفه اثني عشريه در شرح سنتان يعني آن دو سالي كه اگر نبود نعمان يعني ابوحنيفه هلاك مي شد، مي گويد: مراد از دو سال، دو سالي بود كه ابوحنيفه شاگردي امام صادق (ع) را مي كرد و البته در مقدمه كتاب جامع المقاصد در صرف قاف دارد. تلمذ ابوحنيفه علي الامام الباقر والصادق (ع) و زيد بن علي بن الحسين. ابوحنيفه شاگرد امام باقر و امام صادق (ع) و زيد بن علي بوده است.

و اگر چه اين ادعاء با علت مرگ و يا قتل ابوحنيفه سازگاري ندارد و ابن كثير از محدثين اهل سنت به نقل از كتاب مذاهب الاربعه ج1، ص223. مي گويد: وقتي به منصور دوانقي خبر دادند ابوحنيفه در پشت پرده از علويان طرفداري مي كند خصوصاً وقتي فهميدكه ابوحنيفه گفته: من خودم را عالم تر از جعفر بن محمد نمي دانم، او را به زندان انداخت و ابوحنيفه در زندان از دار دنيا رفت و معلوم نبود كشته شده و يا به قتل رسيده است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.