-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39529 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مصحف حضرت فاطمه سلام الله عليها را با ذكر سند تبيين نماييد
حضرت عليعليه السلام كتابي به نام «مصحف فاطمه» نوشته است. اين كتاب به خط حضرت علي(ع) است و محتواي آن القائات غيبي است كه توسط جبرئيل بر دل حضرت زهرا(س) نازل گشته است. آنچه در اين كتاب است علوم غيبي است و جز افرادي همانند آن حضرت، قدرت دريافت و تحمل آن را ندارند. در رواياتي كه از امامان معصوم(ع) رسيده به «مصحف فاطمه» اشاره شده است: حماد بن عثمان ميگويد از حضرت امام صادق(ع) شنيدم ميفرمود: زنادقه در سال 128 ه ق ظاهر ميشوند و اين را از مصحف فاطمه به دست آوردم. گفتم: مصحف فاطمه چيست؟ گفت: وقتي پيامبر اسلام وفات يافت، حضرت فاطمه(س) بسيار غمگين گرديد. خداوند براي آرامش دل او فرشتهاي را بر او نازل كرد. اين فرشته آن حضرت را آرامش ميبخشيد و با او سخن ميگفت. فاطمه زهرا(ع) به اميرالمؤمنين(ع) اين حادثه را گفت. حضرت علي(ع) به حضرت زهرا(ع) گفت: هرگاه فرشته را احساس كردي به من بگو. فاطمه زهرا(س) هم چنين كرد. پس از آن علي(ع) آنچه را كه فرشته ميگفت، مينوشت و به اين ترتيب كتابي جمعآوري كرد. سپس امام صادق(ع) فرمود: بدان كه در مصحف فاطمه، حلال و حرام نيامده بلكه علوم آينده آمده است»، در حديث ديگري نام فرشته را جبرئيل ذكر كرده است،مصحف حضرت فاطمه(س) به صورت موروثي به امامان معصوم(ع) منتقل ميشده و الان در نزد امام زمان(عج) ميباشد. شما م? توانيد با مراجعه به آدرس ذيل مطالب ذكر شده را از كتاب اصول كاف? مشاهده نماييد. http://al-shia.com/html/ara/books/al-kafi-1/104.htmlمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.