-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1ـ چطور مي شود يكي از معصومين(ع)را با چشم ظاهري ديد؟لطفا توضيح دهيد.
عزيزم هر چشم توان ديدن ائمه معصومين را ندارد پس بايد آنقدر آين چشم پاك باشد و آنقدر انسان تهذيب نفس كند تا اين توان و قدرت را تحصيل نمايد. اگر شما شنيده يا خوانده ايد كه افراد با چشم ظاهري امام را ديده اند ـ در صورتي كه صرف ادعا نباشد ـ و واقعيت داشته باشد يا آنها بسيار مهذب بوده اند و از عرفا و اولياء بوده اند و يا در اوقات خاصي كه گرفتار شده اند و توسل پيدا كرده اند. ائمه (ع) به اذن خداوند با بدن مثالي براي آنها آشكار شده اند و اين واقعيت آنگونه نيست كه براي همگان اتفاق افتد. بهتر است شما با تهذيب نفس و ترك گناه بخواهيد خدا چنين توفيقي به شما عنايت كند و از آن بهتر اين است كه قلب و روح امام (ع) از شما راضي باشد و شما معرفت امام شناسي پيدا كنيد.
البته اگر اين خواسته شما حقيقي باشد و از جان و دل خواستار ديدن امام(ع)هستيد و با دلي پاك اين را از خدا طلب كنيد از لطف سرشار آنها بعيد به نظر مي رسد كه از اين ديدار محروم شويد لذا در اينجا آيه اي از قرآن كريم را كه بزرگان فرموده اند براي تشرف به حضور حضرت ولي عصر(عج) مؤثر است مي آوريم، و آن آيه، آيه 80 سوره مباركه اسراء(بني اسرائيل) مي باشد كه مي فرمايد:«رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا »اين آيه را صد بار تا چهل شب ادامه دهيد(1)اميدوارم كه موفق به ديدار آن جان جانان و يوسف زمان گرديد.
مابع و مآخذ:
1ـ كيمياي محبت، يادنامه مرحوم رجبعلي خياط(نكوگويان)، محمدي ري شهري، ص194.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.