-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39582 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا روحانيونيكه در اطراف ضريح مقدس امام رضا ( ع ) يا دراماكن متبر كه حرم مشغول روضه خواني مي باشند و عده اي اطراف آنها جمع مي شوند كار درستي است يا خير ؟ لطفاً توضيح دهيد ؟
ديدگاهها و نظرات متعدد و مختلف است بعضي از مردم از روضه خواني اين آقاي روحاني استفاده مي كند و خيلي هم خوشحال مي شو ند و نتيجه هم از اين روضه خواني مي گيرند وقتي هم كه مي خواهند بعد از اتمام روضه خواني خداحافظي كنند خدمت روحاني مي رسند تقدير و تشكر مي نمايند .
ولي بعضي از بزركواران و سروران اين مسئله روضه خواني را نمي پسند ند و شايد نظرشان اين باشد كه بعضي از بزرگواران كه مشغول نماز هستند ويا مشغول دعا مي باشند حواس پرتي مي آ ورد و انسان مشغول مي شود آنطور كه از سكوت و تنهائي با خدا و پيامبر و ائمه اطهار ( ع ) لذت مي برد اينجا كه بنظرش مي رسد اين كار درست نيست پس نتيجه مي گيريم : هركس از ديدگاه خودش به موضوع توجه و نظر مي كند اگر ديدگاه مثبت باشد آ ن موضوع را مثبت تلقي مي كند و اگر ديد گاه منفي باشد آن موضوع راهم منفي تلقي مي نمايد.


اولاً توجه داشته باشيد كه اكثر اين آقايان . روحاني كه منظور شماست نمي باشند ، بلكه لباس مقدس روحانيت را بقصد ثواب پوشيده اند و در حرم مطهر روضه خواني مي كنند .
حال اگر روضه خواندن آنها مزاحمتي براي ديگران نداشته باشد و توجه به محتوا و صحت روضه داشته باشند و توقعي هم نداشته باشند اشكا لي ندارد. ر %

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.