-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

در وضيعت كنوني كه اقتصاد مملكت وضعيت بسيار بدي دارد و به نقل روايتي از پيامبر( كه فرمودند : از هردري كه فقر وارد شود ازدر ديگر ايمان خارج مي شود مردم در فقر بسيار زيادي به سرمي برند واين باعث بدبين شدن افراد نسبت به دولت شده است،دراين باره توضيح دهيد.اقتصاد كشور وضعيت چندان بدي ندارد. مشكلات موجود بدليل نابساماني درامور اقتصادي است توزيع ناعادلانه ثروت،تبعيض اقتصادي، رانت خواري و ثروتهاي باد آورده براي عده اي باعث شده است كه گروهايي از مردم در فقر بسر برده ومشكلات معيشتي سختي داشته باشند. عليرغم تأكيدات مقام معظم رهبري درخصوص رسيدگي جدي به وضعيت اقتصادي مردم بويژه خدمت رساني به مردم در سال 82 متأسفانه بخش هايي از دولت و نيز اكثريت نمايندگان مجلس بجاي توجه به مشكلات اصلي مردم، گرفتار سياست زدگي وباندبازي شده و فرصت هاي طلايي را از دست داده اند وگرنه كشور ما داراي منابع غني اقتصادي است كه اگر بطور صحيح استفاده شود و درآمدها نيز عادلانه توزيع شود ونيز نظارت وبازرسي اساسي و دقيق بر روند استخراج منابع، توليد ومصرف صورت بگيرد اميد است كه فاصله طبقاتي فقير وغني كم شود وقشر آسيب پذيرجامعه از فقر نجات يابند.

در مورد بدبيني كه حضرتعالي فرموديد كه مردم به دولت بدبين مي شوند تا حدودي صحيح است اما دربعضي بخشها هم مردم حامي دولت ونظام و طرفدارآن هستند چراكه مردم جامعه ما انسانهاي فهيم وآگاهي هستند و مي دانند نبايد تمام مشكلات را به گردن تمام دولت نهاد. بخشهايي از دولت ضعيف عمل مي كنند وموجب نابسامانيهايي شده اند كه انتقاد مردم هم متوجه همان بخشهاست نه همه دولت ونظام.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.