-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39724 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا زيارت قبور ائمه((عليهم السلام)) و بوسيدن ضريح آنها اثري براي ما دارد؟
زيارت قبور ائمه((عليهم السلام)) صرفاً مانند زيارت قبور ساير مسلمين نيست كه فقط براي اهداء ثواب و يا بار مرگ و آخرت باشد بلكه آن چنان كه در آبدار حضور در محضر قبور معصومين((عليهم السلام)) در روايات وارد شده است. اين زيارت وسيله اي است براي تطهير نفس و تزكيه روح و مورد عنايات خاص آنها واقع شدن، زيرا همانطوري كه زمانها داراي قدامتي هستند مانند ماه رمضان يا شبهاي قدر و روز جمعه و يا اعيار مسلمين كه آن زمان خاص داراي بركني از جانب خداوند است.
مكانها هم داراي بركات و ويژگي هايي هستند كه در اثر امر خاصّي يا مدفن پيامبري داراي بركت و خير مي شوند. همانطور كه امكان دارد مكاني به خاطر مسئله اي يا عذابي داراي شومي و خباثت باشد چنان كه در روايات وارد شده كه رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) در سال نهم هجري، به سوي غزوه تبوك مي رفت به سرزمين حجر - شهر قوم ثمود در وادي القري، در مسير مدينه به شام - كه رسيدند، پيش از عبور از آن پياده شدند و سياهيان از چاه آب كشيدند كه منادي پيامبر فرياد زد، از آب چاه اينجا ننوشيد! و براي نماز با آن وضو نسازيد! مردم هر چه در آبگيرهاي خود داشتند به زمين ريختند و عرض كردند، رسول خدا با آنها خمير ساخته ايم، حضرت فرمودند آنها را به شترها بدهيد مبادا آنچه كه به آنها رسيده به شما هم برسد.
پس مكانها يا متبرك به وجودي مي شوند يا شوم متنجس به امري، و چون قبور و محل دفن اولياء حق و ائمه معصومين((عليهم السلام)) از بركت وجود آنها متبرك شده است طبيعي است كه حضور در آن مكان و نماز خواندن و خواندن زيارت و بوسيدن ضريح و... قطعاً روح آدمي را متبرك نموده و سبب آمرزش گناهان انسان و نوراني شدن دل و تطهير نفس مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.