-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39725 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يكي از اعتقادات شيعه متبرك دانستن قبور ائمه اطهار است آيا مي توان از قرآن نيز دلايلي بر اين موضوع ارائه داده ؟
طبق تصريح قرآن { و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون } كسانيكه در راه خدا شهيد شدند مپندارند آنها مردگانند بلكه در نزد پروردگار شان زنده هستند و روزي مي خورند . بنابر اين توجه ما عمده به روح ملكوتي و حاضر و ناظر آنها است ( 1)
• { من يعظم شعائر الله فا نما من تقوي القلوب } هر كس شعائر الهي را بزرگ بشمارد اين از علامت تقواي الهي است ( 2)
هر چيز كه ياد و عظمت خدا را و آئين او را به ياد انسان مي اندازد از آنجا شعائر خداست و ائمه عليه السلام همگي حجت و اولياء خدا هستند اگر ياد آنها را در افكار و اذهان در ظاهر و باطن تعظيم كنيم و عظمت بد هيم جز ء شعائر الهي است .
• { لنتخذن عليهم مسجدا } (3) مدفن اصحاب كهف را مسجد و محل عبادت و نيايش قرار دادند .
چون اين محل ( محل دفن اصحاب كهف )مكان دفن اجساد بندگان صالح و محبوب خدا بود داراي فضيلت خاصي داشتند و بر آن مكان تبرك مي جستند و معتقد بودند عبادت و نيايش در آنجا ثواب بيشتري دارد و اين كاررا انجام دادند و قرآن آن را تاييد ميكند و اگر اشكال داشت يقينا قرآن تخطئه ميكرد.
• قرآن به زائرين خانه خدا دستور ميدهد كه در مقام ابراهيم ( نقطه اي كه حضرت ابراهيم ايستاد ) و نماز خواند آنجا داراي فضيلت و شرافتي است و دستور تبر ك آن مكان را داد.
{ و اتخذ من مقام ابراهيم مصلي } ( 4) از مقام ابراهيم براي خود محل نما ز را اتخاذ كنيد اگر ما حرم ائمه عليهم السلام را تبرك ميداريم يعني اينكه اولا آنها را به تصريح قرآن زنده ميدانيم .
{ و لاتقولو لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء و لكن لايشعرون } به كسانيكه در راه خدا كشته شده اند مرده نگوئيد بلكه آنها زندگانند و لي شما احساس نمي كنيد ( 5)
و ما در حرم امامان عليهم السلام سلام به آنها مي دهيم كه قرآن هم مي گويد :{ سلام علي موسي و هارون } ( 6) و در آنجا نماز نيايش مي پردازيم و همچنين مكاني بين صفا و مروه هم محل عبادت شد چون محل مقدس اسماعيل و هاجر بود .
* حضرت فاطمه سلام عليها مرتب به زيارت قبر حضرت حمزه مي رفت آنجا نماز مي خواند و گريه مي كرد ( 8)
* حضرت يوسف پيراهنش براي يعقوب تبركا فرستاد و حضرت يعقوب قبول كرد و بر روي صورت خود گذاشت و بينا شد : براي خدا كاري ندارد اگر به شخصي يا چيزي عظمت بدهد .
جهت اطلاع بيشتر كتاب آئين وهابيت از آيه الله جعفر سبحاني مطالعه شود.
1- آل عمران آيه, 169
2- حج آيه, 32
3- كهف آيه, 2
4- بقره آيه ,152
5- سوره بقره آيه, 154
6- سوره مباركه نساء آيه ,63
7- حج آيه, 32
8- كتاب آئين وهابيت ,ازآيه الله جعفر سبحاني
9- سوره مباركه يوسف آيه, 96- 92

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.