-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فلسفه قمه زدن را توضيح دهيد ؟
در مورد سؤال اول شما بايد گفت قمه زدن بخشي از مراسم عزاداري است كه از قديم در بعضي از مناطق برگزار مي شده است كه هدف از آن ابراز نوعي عشق وعلاقه واز جان گذشتگي نسبت به امام حسين (ع) بوده است . قمه زني نيز مانند ساير مسائل در فقه اسلامي قانون ومقرراتي دارد كه لازم است عزاداران از آن دستورات پيروي كنند . مثلاً يكي از احكام عزاداري اين است كه كيفيت عزاداري بايد چنان باشد كه بهانه اي به دست دشمنان اسلام ندهد وموجب سوء استفاده از آن نشود وچون امروز دشمنان از اين عمل سوءاستفاده مي كنند اكثر مراجع اين عمل را حرام دانسته يا از آن نمي فرموده يا جواز آن را مقيد به شرايطي نموده اند كه منجر به عدم جواز مي شود.
علامه اميني « قمه زني واعمال ديگر از اين قبيل در مراسم عزاداري حسيني به حكم عقل وشرع حرام است وزخمي ساختن سر ،كه نه سود دنيوي دارد ونه اجر اخروي . ايذاء نفس است كه خود در شرع حرام است ودرمقابل اين عمل شيعه اهل بيت را در انظار ديگران مورد تمسخر قرار داده و آنها را وحشي قلمداد مي كند . شكي نيست كه
اين اعمال از وساوس شياطين بوده و موجب رضايت خدا و پيامبر(ص) واهل بيت اطهار (ع) نيست .»
مرحوم آيت الله حكيم جواز قمه زني را مقيد به چهار شرط نموده است:
1- خوف ضرر وجود نداشته باشد0
2- عزاداري بر آن صدق كند 0
3- عداوت و دشمني ديگران را ايجاد نكند0
4- عداوت ودشمني ديگران را ايجاد نكند0 » 2
امام خميني (ره) : « اگر موجب ضرر نباشد مانع ندارد ، ولي در اين زمان اين عمل نشود.»3
مقام معظم رهبري : « اگر موجب وهن مذهب در زمان حاضر ويا مستلزم خوف خطر جان يا ضرر معتني به باشد جايز نيست0»4
آيت الله جوادي آملي : چيزي كه مايه وهن اسلام ومايه هتك حرمت عزاداري است جايز نيست . انتظار مي رود از قمه زني ومانند آن پرهيز شود.» 5

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.