-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39732 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قيام امام حسين((عليه السلام)) چه آثاري در جامعه اسلامي بر جاي گذاشت؟
ارزيابي حادثه خونين كربلا و آثار و نتايج اين قيام پرشور و فداكاري بي نظير، نيازمند مطالعه اي گسترده است; اين حقيقتي است كه از مطالعه نوشته هاي دانشمندان به دست مي آيد. درسهايي كه قيام امام حسين((عليه السلام)) به ما مي آموزد بسيار است كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
1. هدف اصلي مصلحان حقيقي و پاسداران حق، تحكيم حق، كوبيدن باطل، احياي نام خداوند، مواسات، اعتلاي دين و آزادي و عدالت اجتماعي است تا در پرتو آن طبقات محروم و ستمديده بتوانند از حق خويش برخوردار شوند. امام حسين((عليه السلام)) مي ديد كه ملّت اسلام در اثر تبليغات سوء دشمن، فساد و ستم را پيشه كرده و عدالت، حريّت و كمالات را به فراموشي سپرده و به تبهكاري و بندگي شهوات روي آورده است. امام حسين((عليه السلام)) مي ديد كه قوانين الهي در حال فراموشي و نابودي اند و اسلام عزيز فداي هوسرانيهاي افراد نالايق و خواسته هاي شوم بلهوسان شده است; پس قيام كرد و با نهضت خود اسلام را جاني تازه بخشيد.
2. امام حسين((عليه السلام)) به مردم فهماند كه ملّت اسلام و بلكه هر ملّتي بايد از زير بار ستم نجات يابد.
3. با قيام امام حسين((عليه السلام)) احكام اسلام و برنامه هاي عالي ديني و توحيدي پس از آنكه مدّت ها در حال فراموشي بود، دوباره محور زندگي مردم قرار گرفت.
4. قيام امام حسين((عليه السلام)) اين بصيرت را به مسلمانان داد كه اسلام بالاتر از همه چيز است و براي برقراري آن بايد از همه چيز گذشت و براي بزرگداشت احكام و سنن آن فداكاري كرد.


ـ1670ـ
5. نهضت عاشورا درس دينداري و استقامت در برابر ظلم و كفر به مسلمانان و انسان ها داد و روح شهامت و شجاعت را در مسلمان ها زنده كرد.
6. قيام كربلا احساسات و عواطف ديني مردم را برانگيخت تا همه بدانند در پيشگاه چه كسي بايد خضوع كرد.
7. حادثه خونين كربلا موجب تأسيس مكتب عالي فضيلت و تعليم تربيت صحيح شد كه خود رمز بقاي مذهب تشيّع و اسلام است.
8. اين قيام زمينه ساز محكوميّت بني اميّه در ذهن مسلمانان و ساير ملل جهان شد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1671ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.