-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39738 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنم تا حال رقت و مخصوصا گريستن در من زياد شود ؟
روحيه موجود در شما نشانگر بيداري فطرت و سلامت روح شماست . كسي كه بر رنج ديگران تاسفي نخورد و ترحمي در دل او نباشد انسان نيست : توكز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي از ارزشمندترين گوهرهاي وجود همين احساسات انسان دوستانه و ترحم بر بيچارگان و گريستن بر حال آنهاست . مگر اين كتاب خدا نيست كه مي فرمايد : ( ( فلا اقتحم العتب ... ؛ از گردنه عبور نكرد و تو چه مي داني كه گردنه چيست . آزاد ساختن گردن ها ( بردگان ) و يا در روز سختي و گرسنگي به ديگران اطعام كردن ؛ يتيمي خويشاوند و يا خاك نشيني مستمند ) ) . ( سوره بلد ) اين احساسات لطيف ترين احساسات انساني است كه بايد آن را ارج گذاشت و با روش هاي مناسب آن را تقويت كرد .گريه نيز جلوه اي از همين درياي خروشان احساسات است . گريه فوايد بسياري دارد حتي اگر علامت ضعف باشد .از بين گريه ها بهترين آنها گريه از خوف خداوند و شوق به درگاه اوست و در مراتب بعد گريه بر مصايب اهل بيت : . ولي چه بايد كرد تا اشك انسان خشك نشود و دل آمادگي گريستن داشته باشد؟ براي نيل به اين مقصود توصيه هاي زير راهگشاست : 1- پرهيز از گناه. 2- دل نبستن به دنيا و پيشه كردن زهد در آن. 3- بيداري سحر و تلاوت قرآن . 4- روزه گرفتن و پرهيز از پرخوري و پرخوابي. 5- شركت در مجالس موعظه و نصيحت . 6- تفكر و تامل در آفرينش و عظمت پروردگار و حقارت و كوچكي انسان و راه سختي كه در پيش دارد .7- توجه به محتواي ادعيه رسيده از معصومين : مانند دعاي كميل دعاي ابوحمزه ثمالي و ... 0 ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.