-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3975 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا آمريكا با اين همه شكست از ايران بازهم دست از مبارزه برنداشته است؟فلسفه واهداف تشكيل حكومت اسلامي و سياست هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي درتضاد كامل با منافع قدرتهاي استكباري ونظام سلطه جهاني است. آنچه منافع قدرتهاي بزرگ را به خطر انداخته و موجب بيداري ملتهاي مظلوم و مسلمان گرديده پيروزي انقلاب اسلامي و ترويج انديشه هاي امام خمينيره و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سطح منطقه و حتي كشورهاي اروپايي است، اقتدار جمهوري اسلامي و ترويج اهداف خيرخواهانه اين نظام در سطح مردم جهان باعث نگراني آمريكا شده و هميشه اين سياست ها را با منافع خودش درتضاد مي بيند وتمام امكانات خود را براي شكست جمهوري اسلامي بسيج كرده ولي به لطف خدا وهمت مردم شكست خورده است.

لجاجت آمريكا در مبارزه با ايران با وجود شكست هاي پي درپي به خاطر اين است كه خوابي كه براي جهان ديده بود واينكه خود سرور وآقاي دهكده جهاني شود وتمام انسانها دراطاعت او باشند و مطيع اوامرش گردند با ظهور انقلاب اسلامي آشفته شد وبه تعبير مقام معظم رهبري خوابي بي تعبير شد. وچون ظهور انقلاب اسلامي معادلات سياسي آمريكا را در منطقه و جهان به هم زد و جهاني را كه به سمت تك قطبي شدن با رياست آمريكا پيش مي رفت به سوي آزادي واستقلال انسانيوالهي هدايت كرد وباعث حركات وانقلابات استقلال طلبانه در چندين كشور شد كه اين امر خشم آمريكا را برانگيخت واين گرگ وحشي زخم خورده براي رسيدن به اهداف پليدش راهي جز توحش، توطئه ومبارزه با ايران ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.