-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39780 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

چرا مؤمنين از پيامبر و امامان((عليهم السلام)) كمك مي خواهند؟
عقيده ما نسبت به امامان و پيامبران((عليهم السلام)) اين است كه آن بزرگواران بندگان خاص و مخلص پروردگارند در مقابل اراده پروردگار هيچ اراده اي نداشته اند و در مقابل عبادت و بندگي كاملا مطيع و فرمانبردار حقند اما اينكه از آنها كمك مي خواهيم و -آنها را شفيع و واسطه ي بين خود و خدا قرار مي دهيم نه بدان معناست كه آنها را در مقابل خداوند داراي قدرت و قوه ي مستقل مي دانيم - نه، بلكه بدين جهت است كه خداوند خود، آنها را وسيله و سبب قرار دهيم. در قرآن كريم مي فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ابتغوا اليه الوسيله(1); اي كساني كه ايمان آورده ايد پرهيزگار باشيد و به سوي خدا وسيله اي را طلب كنيد و اين وسيله طبق بعضي از روايات همان بزرگواران هستند».
بنابراين در مواردي كه از پيامبر((صلي الله عليه وآله)) و امامان((عليهم السلام)) كمك خواسته مي شود بدان جهت است كه اينها وسيله ي ارتباط بين ما و آفريدگار هستند و چون آنها بندگان مقرّب و خاص پروردگارند در مواقعي كه شرايط براي وساطت موجود باشد آنها واسطه مي شوند و نزد خدا براي برآورده شدن حاجت و غيره شفاعت مي نمايند و اين وسيله قرار دادن خود عين عبادت و بندگي است، زيرا به دستور خداوند و امر او مي باشد و در حقيقت طلب و خواسته ي از خداست به وسيله ي وساطت آن بزرگواران.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره مائده، آيه 35.

ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.