-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(516)
-حضرت آیت الله سبحانی: حضرت زهراسلام الله علیها مذهب تشیَع را تثبیت کرد(512)
-حضرت آیت الله سبحانی: حضرت زهراسلام الله علیها مذهب تشیَع را تثبیت کرد(496)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اذن حاکم شرع در مورد دفاع (495)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره لزوم دفاع در برابر توطئه استیلاء دشمن بر ممالک اسلامی(482)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال مردانی هستند که هنگام عزاداری برای امام حسین علیه السلام از ناف به بالا لخت می شوند در حالی که در بالای مجلس زنان نیز حضور دارند؟(471)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره وجوب دفاع در برابر دشمن (468)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(430)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(422)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(384)
-چرا در اطلاعيه هاي شهادت، تبريك و تسليّت مي گوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
(0)
-امام يا شهيد كه هميشه زنده اند با خدا كه هميشه زنده است چه فرقي دارند؟
(0)
-خيالات و تصوّرات باطل را كه يادآوريشان موجب ناراحتي گناه است چه بايد كرد؟
(0)
-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(0)
-1 ـ همانگونه كه اطلاع داريد بسياري ازهموطنان در حادثه انفجار قطار در نيشابور بسياري ازعزيزان خود را از دست دادند از جمله اينجانب كه برادم سروان نيروي انتظامي راه آهن بود كه از مشهد جهت تخليه روستا به محل عزيمت ودر محل دچار حادثه شده وبه درگاه ايزد منان عروج مينمايد . نكته اين كه مگر اين عزيزكه براي نجات جان مردم ودر ساعت خدمت از محل خدمت خارج شده شهيد نيست واگر شهيد نيست پس بايد به شهادت آقا امام حسين (ع) نيزشك كرد ؟(0)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(0)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(0)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(0)
-رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

(0)
-در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
(0)
-چرا در اطلاعيه هاي شهادت، تبريك و تسليّت مي گوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
(0)
-امام يا شهيد كه هميشه زنده اند با خدا كه هميشه زنده است چه فرقي دارند؟
(0)
-خيالات و تصوّرات باطل را كه يادآوريشان موجب ناراحتي گناه است چه بايد كرد؟
(0)
-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(0)
-1 ـ همانگونه كه اطلاع داريد بسياري ازهموطنان در حادثه انفجار قطار در نيشابور بسياري ازعزيزان خود را از دست دادند از جمله اينجانب كه برادم سروان نيروي انتظامي راه آهن بود كه از مشهد جهت تخليه روستا به محل عزيمت ودر محل دچار حادثه شده وبه درگاه ايزد منان عروج مينمايد . نكته اين كه مگر اين عزيزكه براي نجات جان مردم ودر ساعت خدمت از محل خدمت خارج شده شهيد نيست واگر شهيد نيست پس بايد به شهادت آقا امام حسين (ع) نيزشك كرد ؟(0)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(0)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(0)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(0)
-رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

(0)
-در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:515

1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟
جواب :
بااهداء سلام وآرزوي توفيق الهي ضمن تشكرازحسن اعتمادشمابه اين بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقديم مي گردد.
تداوم راه شهدا يعني شناخت و هدف آنها و انگيزه همه شهيدان از سر آغاز خلقت ، بنده خدا بودن و عمل به وظيفه فردي و اجتماعي بوده است . امّا به چه طريق در مسير آنها قرا ر گيريم ؟
امام علي ? فرموده : ((ما المجاهد الشهيد في سبيل الله باعظم اجراً ممن قدر فعفَّ )) اگر مي خواهي به درجه شهيدان برسي بلكه شهيد واقعي شوي (يعني كسي بر اثر عمل صالح تمام اعمالش خدايي شود ) عفّت پيشه كند و كسانيكه با قدرت برگناه. عفت و پاكدامني پيشه كنند و آلوده نگردند از فرشتگان خواهند شد انسان پاكدامن وقتي در مسير اطاعت خدا و اولياء او در خط رهبري عادل باشد خواسته همه شهيدان تاريخ است .
ضمناً چون حضرت امام خميني (رح) توصيه به تأمل در وصيّت شهدا كرده اند چند نمونه را بيان مي كنيم .
فرازهايي از وصيّت نامه سردار شهيد محمد تقي مددي قاليباف :
سلام و درو د بر امام امّت ، قلب تپنده مسلمين جهان كه موجب قيام مسلمين شد . موجب زنده شدن اسلام و دين جدّش رسول الله? گرديد.سپاس بيكران بر پيكر جماران كه همچون جدّش حسين قيام نموده و واقعيّات را به ما نشان داد . چشم مارا به حقايق روشن و گوشمان را به نداي حق شنوا ساخت و باعث سربلندي اسلام در تمامي جهان گرديد . بودند كساني كه انتظار مهدي را مي كشيدند و در راه حق شهيد گشتند شهدايي كه مقاومت ، ايثار ، گذشت و ايمان را به ما آموختند و خود رفتند.
اگر روزي من هم شهيد شدم ، گر چه اين را در خود نمي بينم ،بايد خوشحال باشيد كه در اين زمان ، همچون ياران حسين در دشت كربلاي ايران ، از دنيا رفته ام . امّا قبل از اين چند سخن با شما دارم .
1-هميشه پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به شما ضرري نرسد . 2- نسبت به همسايگان ومسلمين خوش رفتار وباصداقت عمل كنيد
3- در اجتماعات مسلمين شركت نموده و از تفرقه و جدايي بپرهيزيد .4 - هيچ گاه خدا را از ياد نبرده و روز قيامت را به خاطر آوريد 5- در برابر ظلم قيام كنيد و در برابر حق سرتسليم فرود آوريد . 6-حجاب اسلامي را رعايت كرده وبه احكام دين توجّه داشته باشيد 7- استغفار و دعا را از ياد نبرده كه بهترين تسكين براي درمان دردهاست و هميشه به ياد خدا باشيد و در راه او قدم برداريد.
8- هرگز دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را از روحانيّت متعهّد جدا نكنند كه اگر چنين كردند روز بد بختي مسلمانان و روز جشن ابر قدرتهاست . 9- در كارهاي امام و كارهايشان بيشتر دقيق شويد و سعي كنيد خود را با او هماهنگ كنيد و تسليم او باشيد و بزرگي و عظمتش را در يابيدو پاكي و دوستي و اخلاص خود را همچنان حفظ كنيد . باشد كه شهدا و مظلوميّتشان ، افرادي را كه ولايت فقيه را تكذيب مي كنند و پيرو راه سرخ امام خميني نيستند به خود آورد و به رحمت الهي سوقشان دهد مرا خواهيد بخشيد زيرا شما بر تمامي مسائل آگاهيد . از همه طلب عفو و بخشش دارم .
فراز هايي از وصيت نامه فرمانده شهيد عبدالحسين برونسي :
اي جوانها، اي انسانها !به اين قرآن توجّه بكنيد كه با ما چقدر دارد روشن حرف مي زند و به روشني به ما بيان مي كند بيائيد تجارت در راه خدا كنيد و از اين تجارت چهار روز دنيا دست بكشيد ((ان الله اشتري من المؤمنين ا نفسهم و اموالهم وان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقا في التوريه والانجيل و القرآن و من اوفي بعهده من الله فاستبشر ببيعكم الذي بايعتم به و ذالك هو الغفور العظيم )) چه معامله اي بالا تر از اين كه خدا خريدارش باشد توجّه نمي كنيد . تجارت چهار روز دنيا هر چند هم كه مال جمع كنيد ولي اگر در راه او مصرف نكنيد در راه خدا (( ايَحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه )) اين مال شما را به اخلده نمي اندازد واين بهترين تجارت در راه خداست . خدا جان شما و اهل ايمان را به بهاي بهشت خريداري كرده است . آ خر چرا به طرف جهنّم پيش مي رويد من متحيّرم از كساني كه اين تجارت پر بها را رها كرده اند وبه تجارت جهنمي خود پيوسته اند . اين قرآني كه چندين سال است در غريبي مانده است اورا زنده كنيم و سر مشق زندگييمان قرار دهيم و ما خودمان را نجات دهيم و آن انسانيّتي كه خدا براي ما خلق كرده است و ما را با بهترين اندام و قواره خلق كرده ((و لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ))را به اثبات برسانيم نه اينكه به دست خودمان ، خودمان را به اسفل السافلين بفرستيم . خيلي اين بد است و اين ((شجره من زقوّم )) است اين درختي كه در جهنم است خود انسان است كه اين درخت را براي خودش پر بار مي كند . ما بايد از اين درخت دوري كنيم و به رحمت خدا بپيونديم.
فراز هايي از وصيت نامه شهيد محمد تقي رضوي:
با درود و سلام به پيشگاه امام زمان (عج) و امام خميني و امّت شهيد پرور اسلام اول از همه از خداوند متعال ميخواهم اين بنده نا فرمان را به عظمت و جلالش ببخشد و بيامرزدكه بسيار بار گناهم بر دوشم سنگيني دارد و تحمّل عذاب جهنّم را ندارم هر چند كه نسبت به دستوراتش كوتاهي و سهل انگاري كرده ام و از اين بابت كلاً شرمنده و پشيمانم و به درگاه پر رحمت و شفقّتش توبه ميكنم واز همه بندگان پاك و منزه خداوند طلب شفاعت دارم دوم از تمامي كساني كه اين بنده حقير و سر تا پا گناه را مي شناسند طلب عفو و بخشش مي نمايم . سوم به همه امت اسلامي عرض مي كنم كه قدر اين اسلام و انقلاب و امام و مسئولي نظام جمهوري اسلامي را بدا نندو براي نشان دادن اين قدر شناسي تا جايي كه مي توانند خدمت كنند و سختي ها و ناراحتي ها را را تحمل كرده و در جهت پيشبرد انقلاب بكوشند و به مسئولين عرض مي كنم كه در رأس همه كارهايشان خدمت به مظلومان را قرار دهند كه همين ها هستند كه جبهه ها را گرم نگه داشته اند و هر روزه خون مي دهند كه نهال انقلاب بارور شود و اسلام به پيروزي برسد .

براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع شود به كتابهاي :
1- جرعه عطش (خديجه ابول اولا) 2- رژان ( سرهنگ دوم پاسدار سيد هادي هاشم زاده هاشمي )
3- نبرد آلواتان ( سرگرد پاسدار سيد سعيد موسوي) 4- مانا ( طيبه دلقندي )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.