-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(512)
-حضرت آیت الله سبحانی: حضرت زهراسلام الله علیها مذهب تشیَع را تثبیت کرد(510)
-حضرت آیت الله سبحانی: حضرت زهراسلام الله علیها مذهب تشیَع را تثبیت کرد(496)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اذن حاکم شرع در مورد دفاع (494)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره لزوم دفاع در برابر توطئه استیلاء دشمن بر ممالک اسلامی(479)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال مردانی هستند که هنگام عزاداری برای امام حسین علیه السلام از ناف به بالا لخت می شوند در حالی که در بالای مجلس زنان نیز حضور دارند؟(470)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره وجوب دفاع در برابر دشمن (466)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(426)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(421)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(383)
-چرا در اطلاعيه هاي شهادت، تبريك و تسليّت مي گوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
(0)
-امام يا شهيد كه هميشه زنده اند با خدا كه هميشه زنده است چه فرقي دارند؟
(0)
-خيالات و تصوّرات باطل را كه يادآوريشان موجب ناراحتي گناه است چه بايد كرد؟
(0)
-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(0)
-1 ـ همانگونه كه اطلاع داريد بسياري ازهموطنان در حادثه انفجار قطار در نيشابور بسياري ازعزيزان خود را از دست دادند از جمله اينجانب كه برادم سروان نيروي انتظامي راه آهن بود كه از مشهد جهت تخليه روستا به محل عزيمت ودر محل دچار حادثه شده وبه درگاه ايزد منان عروج مينمايد . نكته اين كه مگر اين عزيزكه براي نجات جان مردم ودر ساعت خدمت از محل خدمت خارج شده شهيد نيست واگر شهيد نيست پس بايد به شهادت آقا امام حسين (ع) نيزشك كرد ؟(0)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(0)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(0)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(0)
-رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

(0)
-در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
(0)
-چرا در اطلاعيه هاي شهادت، تبريك و تسليّت مي گوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
(0)
-امام يا شهيد كه هميشه زنده اند با خدا كه هميشه زنده است چه فرقي دارند؟
(0)
-خيالات و تصوّرات باطل را كه يادآوريشان موجب ناراحتي گناه است چه بايد كرد؟
(0)
-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(0)
-1 ـ همانگونه كه اطلاع داريد بسياري ازهموطنان در حادثه انفجار قطار در نيشابور بسياري ازعزيزان خود را از دست دادند از جمله اينجانب كه برادم سروان نيروي انتظامي راه آهن بود كه از مشهد جهت تخليه روستا به محل عزيمت ودر محل دچار حادثه شده وبه درگاه ايزد منان عروج مينمايد . نكته اين كه مگر اين عزيزكه براي نجات جان مردم ودر ساعت خدمت از محل خدمت خارج شده شهيد نيست واگر شهيد نيست پس بايد به شهادت آقا امام حسين (ع) نيزشك كرد ؟(0)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(0)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(0)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(0)
-رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

(0)
-در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:420

چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟
در مورد نقص ارزش شهادت و گواهي زنان نسبت به مردان خوب است توجه داشته باشيد كه در آيين دادرسي اسلام ، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است ، اگر چه در برخي موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است . گاه فقط گواهي زن پذيرفته است چه به طور مستقل و چه به طورمستقل و چه به طور مركب و آميخته . در اين موارد است كه معمولا شهادت دو زن ، برابر با شهادت يك مرد دانسته شده است ( ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين ، فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهدا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري ) ) ، ( بقره ، آيه 282 ) و همين موجب برخي انتقادها و اعتراض ها شده است ، غافل از آن كه : اولا، اسلام در زماني كه اصولا براي زن چندان ارزشي قايل نبودند، شان انساني قايل شده وشهادت و گواهي زن عادل را پذيرفته است . بنابراين اختلاف درجه تاثير وقدرت اثبات شهادت مرد و زن ، همچون اختلاف ديه وارث آنان ، جنبه ارزشي نداشته ، بلكه مبتني بر واقعيات و حكمت هايي ديگر است كه غفلت از آنها و تساوي گرايي افراطي در زمينه آنها، خود عواقبي وخيم رابه دنبال خواهد داشت . ثانيا، اصولا شهادت ( ( حق ) ) نيست تا آن جاكه به طور خيلي استثنايي شهادت زن پذيرفته نيست و يا آن جا كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد محسوب شده است ، او را محروم ازحق تلقي كنيم بلكه شهادت ( ( تكليف ) ) است . بنابراين در مواردي كه شهادت زن مسموع نيست ، او ( ( معاف ) ) از تكليف است و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبك تر .ثالثا، عدم استماع و ارزش شهادت ، درموارد بسيار محدود، اختصاص به زنان نداشته ، بلكه متقابلا در مواردي شهادت مردان مسموع نيست . به عنوان مثال ، در اثبات زنا، شهادت مستقل زنان به تنهايي كافي نيست ( اگر چه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است ) و متقابلا در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل ، شهادت مرد چيزي از ارث را براي طفل ثابت نمي كند ولي با شهادت هر زن ( ( يك چهارم ) ) از ارث ثابت مي شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموعاست . شهادت بر بكارت ويا عيوب جنسي نيز موارد ديگري است كه درآن تنها شهادت زنان پذيرفته است . رابعا، اما نسبت به مواردي هم كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد اعتبار شده است بايد دانست كه اصولا شهادت ابزاري است براي اثبات يك واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يك از كلام و يا متكلم به تنهايي كافي نيست ؛ بلكه مجموعه اي از اين دو مي تواند براي اثبات مطلوب به كار گرفته شود، كلامي روشن ازگوينده اي صادق وعادل . بنابراين نه كلامي مبهم از عادل و نه كلامي روشن ازغير عادل ، هيچ كدام به كار نمي آيد .حال با توجه به اين نكته و نيز با توجه به اين كه اصولا حكمت آفرينش چنان بودهاست كه بعد احساسي و عاطفي را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه او را تاثيرپذير ساخته است ،لازم مي آيد كه از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم ، شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد قرار گيرد، زيرا از يك سو چه بسا زن در تحمل شهادت ،يعني احساس و ادراك موضوع شهادت ، در نتيجه فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حسن و ادراك شده و واقعه را آن گونه كه هست احساس وادراك نكند و شايد اين كه خداوند فرموده : ( ( ان تضل احداهما فتذكر احداهماالاخري ) ) اشاره به همين نكته باشد كه در صورت خطاي يكي از آنها، ديگري او را متوجه سازد .و از سوي ديگر، در اداي شهادت نيز ممكن است تحت تاثير فشار عاطفه مثبت و يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته ، آن گونه كه بايد شهادت ندهد و يا شهادت برخلاف دهد .درست است كه در عالم فرض و اعتبار حقوقي ، وجود ملكه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گويي رانفي مي كند، اما اولا اين ملكه مانع خلاف در تحمل شهادت نمي شود و چه بسا ممكن است انسان عادل هم ، واقعيت را آن طور كه بايد احساس وادراك نكند و ثانيا، نسبت به اداي شهادت هم ملكه عدالت آن موقع مانع خلاف گويي است كه شاهد بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل كند .درحالي كه در عالم واقعيت ممكن است شاهدي نه به دليل خوف بر دنياي خود، بلكه به دليل خوف بر نفس خويش - كه حفظ آن هم واجب است - ازگفتن حقيقت سر باز زند .اسلام به عنوان يك مكتب حقوقي رياليست وواقع بين به اين حقيقت توجه كرده و از آن جهت كه اين احتمال - احتمال خطاي در تحمل شهادت و خطاي در اداي شهادت - نسبت به زنان بيش ازمردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت يك مرد دانسته است ، ( فلسفه حقوق ، ص 171 - 173، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ). براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : 1- نظام حقوق زن در اسلام ، شهيد مطهري 2-زن در آيينه جمال و جلال ، آيت الله جوادي آملي 3- قرآن و مقام زن ، سيدعلي كمالي 4- فلسفه حقوق ، قدرت الله خسروشاهي ، انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني 5- قوانين فقه اسلامي ، ج 1، دكتر صبحي محمصاني ، ترجمه : جمال الدين جمالي محلاتي 6- روشنفكر و روشنفكرنما، داودالهامي 7- زن از ديدگاه اسلام ، رباني خلخالي 8- درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام ، محمد رضا زيبايي نژاد - محمد تقي سبحاني ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.