-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(512)
-حضرت آیت الله سبحانی: حضرت زهراسلام الله علیها مذهب تشیَع را تثبیت کرد(510)
-حضرت آیت الله سبحانی: حضرت زهراسلام الله علیها مذهب تشیَع را تثبیت کرد(496)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اذن حاکم شرع در مورد دفاع (494)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره لزوم دفاع در برابر توطئه استیلاء دشمن بر ممالک اسلامی(479)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال مردانی هستند که هنگام عزاداری برای امام حسین علیه السلام از ناف به بالا لخت می شوند در حالی که در بالای مجلس زنان نیز حضور دارند؟(470)
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره وجوب دفاع در برابر دشمن (466)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(426)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(421)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(383)
-چرا در اطلاعيه هاي شهادت، تبريك و تسليّت مي گوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
(0)
-امام يا شهيد كه هميشه زنده اند با خدا كه هميشه زنده است چه فرقي دارند؟
(0)
-خيالات و تصوّرات باطل را كه يادآوريشان موجب ناراحتي گناه است چه بايد كرد؟
(0)
-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(0)
-1 ـ همانگونه كه اطلاع داريد بسياري ازهموطنان در حادثه انفجار قطار در نيشابور بسياري ازعزيزان خود را از دست دادند از جمله اينجانب كه برادم سروان نيروي انتظامي راه آهن بود كه از مشهد جهت تخليه روستا به محل عزيمت ودر محل دچار حادثه شده وبه درگاه ايزد منان عروج مينمايد . نكته اين كه مگر اين عزيزكه براي نجات جان مردم ودر ساعت خدمت از محل خدمت خارج شده شهيد نيست واگر شهيد نيست پس بايد به شهادت آقا امام حسين (ع) نيزشك كرد ؟(0)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(0)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(0)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(0)
-رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

(0)
-در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
(0)
-چرا در اطلاعيه هاي شهادت، تبريك و تسليّت مي گوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
(0)
-امام يا شهيد كه هميشه زنده اند با خدا كه هميشه زنده است چه فرقي دارند؟
(0)
-خيالات و تصوّرات باطل را كه يادآوريشان موجب ناراحتي گناه است چه بايد كرد؟
(0)
-1- چگونه مي توانيم راه و هدف شهدا را ادامه دهيم؟(0)
-1 ـ همانگونه كه اطلاع داريد بسياري ازهموطنان در حادثه انفجار قطار در نيشابور بسياري ازعزيزان خود را از دست دادند از جمله اينجانب كه برادم سروان نيروي انتظامي راه آهن بود كه از مشهد جهت تخليه روستا به محل عزيمت ودر محل دچار حادثه شده وبه درگاه ايزد منان عروج مينمايد . نكته اين كه مگر اين عزيزكه براي نجات جان مردم ودر ساعت خدمت از محل خدمت خارج شده شهيد نيست واگر شهيد نيست پس بايد به شهادت آقا امام حسين (ع) نيزشك كرد ؟(0)
-از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟(0)
-طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟(0)
-چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟(0)
-رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

(0)
-در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:217

رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

شهيد در معناي معروفش مصداق رزمندهاي است كه در صحنه جنگ و جدال عليه ظالمان و متجاوزان به ستيز برخاسته و در اين راه به شهادت ميرسد.

قرآن درباره اين افراد ميفرمايد: مپنداريد كه شهيدان راه خدا مردهاند، بلكه زنده به حياتابدي اند و نزد خدايشان متنعّم خواهند بود.(1)

شهيد از اجر و قرب بسيار بالايي برخوردار بوده و بسياري را راه بر آن نيست.

مقام شهيد مختص بعضي از بندگان خدا است و خدا ايشان را گلچين ميكند.

پيامبر گرامي(ص) فرمود: برتر از هر نيكي نيكويي هست تا وقتي كه شخص در راه خدا كشته شود.(2)

اما در اين بين افرادي نيز وجود دارند كه از اجر و مقام شهيد برخوردار بوده و بعد از مرگ جزء شهيدان ميباشند. خداوند اهل ايمان را از شهدا و صديقين معرفي كرده و در زبان ائمه معصومين(ع) آمده: مردهاي كه از شيعيان باشد، جزء راست گويان و شهدا است.

در ميان روايات صادره از اهل بيت(ع) فراوان ديده شده است كه بسياري از مردم اجر شهيد را دارند. امام علي(ع) فرمود: ميّت و مردهاي كه از شيعيان ما باشد، صديق و شهيد است.(3)

در قرآن، مؤمن به عنوان شهيد معرفي ميشود:

و كساني كه به خداوند و پيامبرانش ايمان آوردهاند، اينانند كه صدّيقند و شهيدان نزد پروردگارشان هستند و اجر و نورشان را دارند.(4)

كسي كه در حال مرّ محبّ آل محمّد باشد، جزء شهدا است.

پيامبر گرامي(ص) فرمود: كسي كه بر حبّ آل محمد(ص) بميرد در حالي كه شهيد است، مرده است.(5)

پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمود: اينان جزء شهدا هستند و از مقام ايشان برخوردارند:

1- شخصي كه در راه خدا كشته شود؛

2- هر كس كه در راه خدا بميرد؛

3- هر كس كه به خاطر بيماري طاعون فوت شود؛

4- هر كس كه در شكم مادر بميرد؛

5- هر كس كه در آب غرق شود؛

6- هر كس كه براي دفاع از جان خود كارزار كند تا كشته شود؛

7- هر كس كه در راه دفاع از مال خود كشته شود؛

8- هر كس كه در راه دفاع از خانهاش قتال كننده كشته شود؛

9- هر كس كه با طهارت (وضو) بخوابد و همان شب بميرد.(6)

در عين حال موارد ديگري نيز وجود دارد كه حكايت از اجر و ثواب شهيد دارد و چون اين جواب به اطاله و زياده ميكشيد از ذكر همه آنها خودداري ميشود.

نتيجه: اگر چه معصوم(ع) مصاديق متعددي را براي شراكت در ثواب و اجر شهيد ذكر كردهاند، اما بايد دانست كه ثواب هر عملي منوط به نيّت صاحب عمل است و اگر شرايط جمع باشد و چنين اتفاقي بيفتد، ثواب هم در پي آن خواهد آمد.

امام صادق(ع) فرمود: (پاداش) اعمال به نيت آن است و براي هر آدمي هر چه كه نيت كرده است ميم اند و عبد ناچار است كه در هر حركت و سكون نيت خويش را خالص كند.(7)

در عين حال شهيد معناي عرفاني بسيار بالايي دارد و امام خميني(س) تعبير معروفي دارند كه: عالم محضر خدا است. در محضر خدا معصيت نكنيد. پس معلوم ميشود تمام موجودات نزد خداي متعال شهيد و حاضرند و سهم اصلي از اين حضور و شهادت به موجود با شعوري به نام انسان بر ميگردد، اما پردههاي غفلت و غبار معصيت و ظلمت، مانع درك متقابل اين محضر متعالي ميشود. براي دريافت نور اين محضر عظميبايد شهيد واقعي شد، زيرا انسان اگر به حضور مادي اش در نزد خدا باشد، بهرهاي نميبرد، هر چند چون ديگر مخلوقات نميتواند از استيلاي كن فيكونش خارج شود، ولي مهم آن است كه او شهيد واقعي باشد و به همين جهت امام باقر(ع) ميفرمايد: هر كس مؤمن است، شهيد است.(8) چون ايمان جواز ورود به محضر حق تعالي است و او چون بر همه جا حاضر است پس ناظر به حضور شخص حاضر و با معرفت است. مؤمن پي آن كه در صحنه كارزار باشد و يا در حين مقاتله با كفر كشته شود و يا حتي قبل از آن كه در بستر، به مرگ طبيعي بميرد، شهيد است و درك متقابل بهترين حال براي حضورش است.

پي نوشتها:

1. آل عمران (3) آيه 169.

2. بحارالانوار، ج 97، ص 15، حديث 32.

3. بحارالانوار، ج 1، ص 114.

4. حديد (57) آيه 19.

5. بحارالانوار، ج 23، ص 333.

6. ر.ك: آثار الصادقين، ج 10، ص 77 - 81.

7. بحارالانوار، ج 67، ص 210، حديث 32.

8. همان، ج 52، ص 145، حديث 64.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.